Χουλιαράκης:Εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου εντός του 2016

ÓÔÉÃÌÉÏÔÕÐÁ ÅÎÙ ÁÐÏ ÔÏ ÐÑÏÅÄÑÉÊÏ ÌÅÃÁÑÏ ÐÑÉÍ ÊÁÉ ÌÅÔÁ ÔÇÍ ÏÑÊÙÌÏÓÉÁ ÔÇÓ ÍÅÁÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÇÓ (ICONPRESS/×ÑÇÓÔÏÓ ÍÔÏÕÍÔÏÕÌÇÓ) ×ÏÕËÉÁÑÁÊÇÓ

O αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης προανήγγειλε εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου εντός του 2016. Συγκεκριμένα έως το τέλος του 2015 θα καταβληθούν 3,1 δισ. ευρώ για την πληρωμή των οφειλών ενώ έως το τέλος του 2016 άλλα 3,9 δισ. ευρώ.

Μιλώντας ο αναπληρωτής υπουργός στις αρμόδιες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές για το πολυνομοσχέδιο, προσδιόρισε τους τρείς στόχους του.

1) Περαιτέρω δημοσιονομική σταθεροποίηση. Οι στόχοι που ενσωματώνονται εδώ και στο Μεσοπρόθεσμο είναι ιδιαίτερα ήπιοι και ρεαλιστικοί και μειώνουν την ανάγκη λήψης μέτρων.

2) Εμπέδωση οικονομικής σταθερότητας ώστε «να αποκατασταθούν υγιείς συνθήκες ρευστότητας».

3) Υποστήριξη της μακροχρόνιας οικονομικής ανάκαμψης.

Μίλησε ακόμη για δύσκολα δημοσιονομικά μέτρα, αλλά, όπως είπε, η συμφωνία και η ψήφιση του νομοσχεδίου επιτρέπει την ομαλή χρηματοδότηση της οικονομίας.

Έτσι, «εξαλείφεται το ρίσκο εξόδου από το κοινό νόμισμα, αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη και διαμορφώνονται συνθήκες οικονομικής σταθερότητας και εξόδου από την ύφεση».

 

Σχετικά Νέα