Φυσικό αέριο με επιδότηση έως 3.000 ευρώ

Ξεκίνησε επίσημα στις 3 Απριλίου το πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου από την ΕΔΑ Αττικής με όφελος που φθάνει για μία πολυκατοικία μέχρι και τα 3.000 ευρώ και για ένα διαμέρισμα τα 750 ευρώ.

Η ΕΔΑ Αττικής, ανταποκρινόμενη στα συνεχή αιτήματα των καταναλωτών για πρόσβαση σε οικονομική και αποδοτική θέρμανση, επιδοτεί απευθείας στον καταναλωτή μέρος του συνολικού κόστους μετατροπής της υπάρχουσας εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης σε αντίστοιχη φυσικού αερίου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το νέο πρόγραμμα επιδότησης απευθύνεται σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές (κεντρική ή αυτόνομη θέρμανση) που υπογράφουν σύμβαση σύνδεσης από τις 3 Απριλίου και μετά και ισχύει μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ο οποίος ανέρχεται στα 4,7 εκατ. ευρώ.

Η επιδότηση ισχύει για όλες τις κατοικίες που είναι «ενεργές», δηλαδή κατοικούνται, και χρησιμοποιούν συστήματα θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας. Το πρόγραμμα επιδότησης απευθύνεται ακόμα σε διαμερίσματα πολυκατοικιών που θα επιλέξουν αυτόνομη σύνδεση με χρήση ανυψωτικής στήλης (riser) και τοποθέτηση του μετρητή στο μπαλκόνι, μειώνοντας περαιτέρω το συνολικό κόστος για τη σύνδεσή τους.

Το ύψος επιδότησης είναι κλιμακωτό και διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία σύνδεσης (κεντρική ή αυτόνομη θέρμανση) και την ισχύ του λέβητα και διαμορφώνεται ως εξής:
• Για κεντρική θέρμανση ή μονοκατοικία (αφορά σε σύστημα καυστήρα-λέβητα ή λέβητα συμπύκνωσης) το επιδοτούμενο ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ κυμαίνεται από 1.100 ευρώ για εγκατεστημένη ισχύ λέβητα 35.001-120.000 θερμίδων (kcal/h) και φθάνει στα 3.000 ευρώ για εγκατεστημένη ισχύ λέβητα άνω των 200.000 kcal/h.
• Για αυτόνομη θέρμανση ή κεντρική θέρμανση με ισχύ λέβητα μικρότερη των 35.000 kcal/h η επιδότηση ανέρχεται σε 750 ευρώ.
• Για αυτόνομη θέρμανση με ανυψωτική στήλη (και ισχύ χαμηλότερη των 35.000 kcal/h), το επιδοτούμενο ποσό διαμορφώνεται σε 360 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα επιδότησης αρκεί να υποβάλουν αρχικά μία υπεύθυνη δήλωση ένταξης στο πρόγραμμα. Για την απόδοση της επιδότησης θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται με βάση την ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης και την έκδοση της άδειας χρήσης φυσικού αερίου από την ΕΔΑ Αττικής.

Σχετικά Νέα