Δημοσιεύθηκε στις: Σα, Ιούλ 9th, 2016

«Φρένο» στην ένστολη αυθαιρεσία ετοιμάζει με νομοσχέδιο η κυβέρνηση

B4MONILIcAACJCx1.jpg largeΕθνικός Μηχανισμός Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τις φυλακές συστήνεται με νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με τα υπουργεία Ναυτιλίας καιΠροστασίας του Πολίτη επιχειρεί να βάλει φραγμό στην ένστολη αυθαιρεσία.

Με νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή συστήνεται Εθνικός Μηχανισμός Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας (ΕΛΑΣ, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα) και τιςφυλακές.

Για προφανείς λόγους διαφάνειας, λειτουργικής ανεξαρτησίας και αποτελεσματικότητας ο μηχανισμός θα λειτουργεί στο πλαίσιο του Συνηγόρου του Πολίτη και όχι υπό τον έλεγχο ή την εποπτεία κάποιου υπουργείου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, η νομοθετική πρωτοβουλία έρχεται να καλύψει ένα θεσμικό κενό και συνιστά την ουσιαστική ανταπόκριση της ελληνικής πολιτείας σε πολυετείς συστάσεις διεθνών και εθνικών οργάνων προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Σημειώνεται ότι η συγκρότηση του ανεξάρτητου μηχανισμού θα επιτευχθεί με την άμεση κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου που τροποποιεί τον Ν. 3938/2011, νόμος ο οποίος προέβλεπε τη σύσταση Γραφείου Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας αλλά ουδέποτε εφαρμόστηκε.

Ειδικότερα στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο προβλέπονται τα ακόλουθα:

Ο Συνήγορος του Πολίτη επιλαμβάνεται σχετικών υποθέσεων:

α) ύστερα από καταγγελία,

β)αυτοβούλως,

γ) μετά από παραπομπή της υπόθεσης από τον καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργό ή γενικό γραμματέα.

Από τη στιγμή που ο Συνήγορος του Πολίτη αναλάβει τη διερεύνηση μιας υπόθεσης, εντός 3 μηνών συντάσσει πόρισμα. Κατά τη διερεύνηση μπορεί να λαμβάνει όλα τα αντίγραφα του πειθαρχικού φακέλου που τυχόν έχει ήδη σχηματιστεί, ενώ διεξάγει τις έρευνες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3094/2003.

Ιδίως μεριμνά για την διασφάλιση του δικαιώματος ακροάσεως των ελεγχομένων.

Τα πειθαρχικά όργανα της κάθε υπηρεσίας αναστέλλουν την έκδοση της απόφασης μέχρι την έκδοση του πορίσματος του Συνηγόρου του Πολίτη, το οποίο πόρισμα συσχετίζεται με τον πειθαρχικό φάκελο. Σημειώνεται ότι δεν θίγονται διοικητικά μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί σε βάρος του πειθαρχικά ελεγχόμενου ή μέτρα επείγοντος χαρακτήρα, όταν διακυβεύεται το συμφέρον της υπηρεσίας.

Η τελική απόφαση του πειθαρχικού οργάνου μπορεί να αποκλίνει από το διατακτικό του πορίσματος μόνο με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.

Σε περίπτωση σχετικής καταδικαστικής απόφασης από το ΕΔΔΑ, ο Συνήγορος του Πολίτη επανεξετάζει την υπόθεση και αποφασίζει για την εκ νέου διερεύνησή της.

Ο Συνήγορος του Πολίτη δημοσιεύει ετησίως ειδικές εκθέσεις για τις υποθέσεις αυθαιρεσίας. Οι εκθέσεις του κοινοποιούνται στους καθ’ ύλην αρμόδιους υπουργούς.

Πηγή:Ert.gr

Για τον αρθρογράφο

.made by gleo