Φάμελλος: Επιταχύνονται οι διαδικασίες χωροθέτησης μονάδων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων

«Επιταχύνονται οι διαδικασίες χωροθέτησης μονάδων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων», όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΝ Σωκράτης Φάμελλος. «Βασικές προτεραιότητες αποτελούν η πρόληψη, η ανάκτηση και η αδρανοποίηση και τελικά διάθεση των επικινδύνων, με βασική αρχή την ευθύνη του παραγωγού».

Όπως τόνισε ο κ. Φάμελλος, οι προσπάθειες για τη χωροθέτηση θα πρέπει να συνοδεύονται με διαδικασίες ανάκτησης υλικών, και όπου αυτή δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί, η αδρανοποίηση των αποβλήτων, προκειμένου να περιοριστεί ο όγκος της ταφής, οι απώλειες πόρων, αλλά και να εξασφαλιστεί κοινωνική αποδοχή των χωροθετήσεων. «Στόχο αποτελεί επίσης η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας και να υπάρχει η απαραίτητη περιφερειακή διάσταση, λαμβάνοντας υπόψιν τη διασπορά της βιομηχανικής και επαγγελματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα», ανέφερε.

Οι πόροι που έχουν εξασφαλιστεί για την προώθηση της δημιουργίας των μονάδων ανέρχονται σε 150 εκατομμύρια και προέρχονται από ευρωπαϊκά κονδύλια. Σύμφωνα με μελέτες, για κάθε 1.000 τόνους βιώσιμης διαχείρισης επικινδύνων, δημιουργούνται 20 νέες θέσεις εργασίας. Σημειώνεται ότι μόνο τα βιομηχανικά απόβλητα ανέρχονται σε 218.789 τόνους. Το 40% των επικινδύνων εξάγεται, ενώ σε σημαντική έκταση βρίσκεται και το φαινόμενο του παρεμπορίου αποβλήτων, καθώς το κόστος ανά τόνο μπορεί να ανέλθει και στα 400 ευρώ. «Με τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων αναιρείται πλέον η οποιαδήποτε παραοικονομία η παράτυπη μεταφορά και διαχείριση αποβλήτων», ξεκαθάρισε ο αναπληρωτής υπουργός Σωκράτης Φάμελλος, προσθέτοντας ότι πρόθεση του υπουργείου είναι να ενταθούν οι διασταυρώσεις των στοιχείων και οι έλεγχοι. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα, αλλά και να αποκαταστήσουμε τη νομιμότητα και να εφαρμόσουμε το ευρωπαϊκό κεκτημένο, δήλωσε ο κ. Φάμελλος.

Όπως επεσήμανε, βασικές παράμετροι για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων είναι η κλίμακα της ελληνικής οικονομίας, που μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα κόστους όσον αφορά τη βιωσιμότητα των μονάδων, αλλά και ο μεγάλος όγκος ανόργανων αποβλήτων, που δεν έχουν την ίδια δυνατότητα ανάκτησης. Σημειώνεται ότι σε ΦΕΚ έχει ήδη κατατεθεί το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) το οποίο περιλαμβάνει προβλέψεις για τη διαχείριση βιομηχανικών, αστικού τύπου, εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, καθώς επίσης και «ιστορικά» αποθηκευμένα απόβλητα.

Στη χώρα έχουν επιβληθεί 10 εκ. ευρώ πρόστιμο ειδικά για τα βιομηχανικά απόβλητα, σε σύνολο σχεδόν 40 εκατομμυρίων για τη μη βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων. Ύστερα από την ψήφιση του ΕΣΔΕΑ, με την επιτάχυνση των διαδικασιών, οι οποίες προβλέπουν εκτενή συζήτηση μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης και ύστερα από την κατάθεση των σχετικών προτάσεων, η οποία αναμένεται το προσεχές τρίμηνο, το πρόστιμο πρόκειται να μειωθεί κατά τουλάχιστον 500.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι το 90% του συνολικού προστίμου αναφέρεται στις νέες υποδομές, αλλά και στα «ιστορικά» απόβλητα.

Τέλος, στο πλαίσιο του ΕΣΔΑ, σε παράλληλη διαδικασία βρίσκονται οι εγγραφές στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Αποβλήτων (ΕΜΠΑ). Στο ΗΜΑ έχουν ήδη εγγραφεί 4.000 σε σύνολο 10.000, ενώ μικρή παράταση έχει δοθεί στο ΕΜΠΑ, η λειτουργία των οποίων αναμένεται να εξορθολογήσει σημαντικά τη διαχείριση των αποβλήτων στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχετικά Νέα