Υπ. ΨΗΠΤΕ: Αποφάσεις για την πρόσβαση των ΑμεΑ στα ΜΜΕ και την ψηφιακή αναμετάδοση

Σύμφωνα με σημερινές αποφάσεις του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Νίκου Παππά, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η διασφάλιση της πρόσβαση των ΑμεΑ στα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας και πέρασε τροπολογία που επιτρέπει την ψηφιακή αναμετάδοση παρόχων περιφερειακής εμβέλειας μέσω συμπληρωματικών εγκαταστάσεων.

 

Σε δημόσια διαβούλευση απόφαση του υπ. ΨΗΠΤΕ για την πρόσβαση των ΑμεΑ στα ΜΜΕ

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα, η υπουργική απόφαση του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με την οποία καθορίζονται τα μέσα πρόσβασης, η διαδικασία καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές διασφάλισης της πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις υπηρεσίες των παρόχων υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας, δηλαδή των τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης μετάδοσης, της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, των συνδρομητικών σταθμών και των παρόχων μη γραμμικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Η κύρια γλώσσα του υποτιτλισμού θα είναι η ελληνική καθώς και η ακουστική περιγραφή της εικόνας θα πραγματοποιείται στα ελληνικά και θα είναι διακριτή από τις ομιλίες των προσώπων. Οι παρουσιαστές θα επιλέγονται από τους παρόχους περιεχομένου μετά από πρόταση της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος.

Υποχρέωση μετάδοσης προγραμμάτων

Οι αδειοδοτημένοι πάροχοι περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας, περιεχομένου ενημερωτικού ή μη υποχρεούνται ανάλογα με το περιεχόμενο της άδειας τους να μεταδίδουν δελτία ειδήσεων στην ελληνική νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα, διάρκειας τουλάχιστον επτά (7) λεπτών της ώρας ημερησίως μεταξύ των ωρών 17.00 έως 23.00. Επίσης, πρόγραμμα περιεχομένου ενημερωτικού ή μη, όπως εκπομπές λόγου, τέχνης, πολιτισμού και θεάτρου, εκπομπές ενημερωτικές, ποικίλης ύλης, ελαφράς ψυχαγωγίας (τηλεπαιχνίδια, θεάματα, εκδηλώσεις κ.λπ.), ελληνικές σειρές, ξένες σειρές, παιδικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ, εκπομπές αθλητικού περιεχομένου με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα μεταξύ των ωρών 17.00 έως 23.00.

Οι πάροχοι περιεχομένου μη ενημερωτικού προγράμματος υποχρεούνται να μεταδίδουν τηλεοπτικό πρόγραμμα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα κατά ποσοστό τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%) του εβδομαδιαίου προγραμματισμού μεταδόσεών τους.

Οι συνδρομητικοί πάροχοι υποχρεούνται να μεταδίδουν δελτία ειδήσεων στην ελληνική νοηματική γλώσσα διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) λεπτών της ώρας ημερησίως με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα εφόσον στο πρόγραμμα τους περιλαμβάνονται ενημερωτικές εκπομπές. Επίσης, να μεταδίδουν εκπομπές μη ενημερωτικού περιεχομένου με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα και ακουστική περιγραφή εικόνας διάρκειας τουλάχιστον μίας (1) ώρας μηνιαίως.

Η ΕΡΤ Α.Ε. ως πάροχος δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας υποχρεούται να μεταδίδει δελτία ειδήσεων στην ελληνική νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα, διάρκειας τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) λεπτών της ώρας μεταξύ των ωρών 17.00 έως 23.00 ημερησίως. Επίσης, να μεταδίδει τηλεοπτικό πρόγραμμα περιεχομένου ενημερωτικού ή μη, όπως εκπομπές λόγου, τέχνης, πολιτισμού και θεάτρου, εκπομπές ενημερωτικές, ποικίλης ύλης, ελαφράς ψυχαγωγίας (τηλεπαιχνίδια, θεάματα, εκδηλώσεις κ.λπ.), ελληνικές σειρές, ξένες σειρές, παιδικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ, εκπομπές αθλητικού περιεχομένου με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες την εβδομάδα εκ των οποίων δύο (2) ώρες με ακουστική περιγραφή εικόνας μεταξύ των ωρών 17.00 έως 23.00.

Οι πάροχοι μη γραμμικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων οφείλουν να μεταδίδουν περιεχόμενο με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του καταλόγου τους.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15:00.

Τροπολογία σε ν/σ του υπ. ΨΗΠΤΕ επιτρέπει την ψηφιακή αναμετάδοση παρόχων περιφερειακής εμβέλειας μέσω συμπληρωματικών εγκαταστάσεων εκπομπής

Τη δυνατότητα ψηφιακής αναμετάδοσης των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας μέσω Συμπληρωματικών Εγκαταστάσεων Εκπομπής (ΣΕΕ) προβλέπει τροπολογία 11 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία απεδέχθη ο υπουργός ΨΗΠΤΕ Νίκος Παππάς.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο με τίτλο: «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση».

Η εγκατάσταση θα επιτρέπεται μετά από υποβολή κοινής αίτησης από τους παρόχους περιεχομένου ενός διαύλου (πολυπλέκτη) περιφερειακής εμβέλειας που θα επιθυμούν να μεταδοθεί το πρόγραμμα τους.

Επίσης, με απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ύστερα από γνώμη της ΕΕΤΤ, ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας των ΣΕΕ. Τα δικαιολογητικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση περί λειτουργίας ΣΕΕ, το κόστος αγοράς, εγκατάστασης, λειτουργίας, μεταφοράς του σήματος στις ΣΕΕ και συντήρησης βαρύνει τους αιτούντες παρόχους περιεχομένου και σε καμία περίπτωση δεν εντάσσεται στα κόστη λειτουργίας του δικτύου και δεν επηρεάζει το Ανώτατο Όριο Τιμών (ΑΟΤ).

Σχετικά Νέα