Υποχώρησε ο τζίρος του κλάδου αυτοκινήτων

uhyhpjΗ Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τους δείκτες κύκλου εργασιών στον Τομέα των Αυτοκινήτων (κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας της ταξινόμησης NACE Rev.2, 45 και 451) για το 1o τρίμηνο 2016, η εξέλιξη των οποίων σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα στοιχεία, ως προς τον αριθμό εργάσιμων ημερών τυπικού τριμήνου ίσης χρονικής διάρκειας, έχει ως εξής:

● Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 45 της Στατιστικής Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών του 1ου τριμήνου 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 1oυ τριμήνου 2015, παρουσίασε μείωση κατά 1,8% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 4ου τριμήνου 2015 παρουσίασε μείωση κατά 15,4%.

● Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 451 της Στατιστικής Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει την πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων, του 1ου τριμήνου 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 1ου τριμήνου 2015, παρουσίασε μείωση κατά 5,1% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 4ου τριμήνου 2015, παρουσίασε μείωση κατά 17,4%.

● Ο Εποχικά Διορθωμένος (ως προς την επίδραση εποχικών γεγονότων, π.χ. έναρξη σχολικής περιόδου, εορτές, τουριστική περίοδος κ.λ.π) Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 45 του 1ου τριμήνου 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 4ου τριμήνου 2015, παρουσίασε μείωση κατά 3,2%.

● Ο Εποχικά Διορθωμένος Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 451 του 1ου τριμήνου 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 4ου τριμήνου 2015, παρουσίασε μείωση κατά 4,3%.

Επισημαίνεται ότι ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 45 του 4ου τριμήνου 2015, ο οποίος ανακοινώθηκε ως προσωρινός στο προηγούμενο Δελτίο Τύπου, λόγω νέων στοιχείων, έχει αναθεωρηθεί από 70,0 σε 70,1, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης του κλάδου 451 έχει αναθεωρηθεί από 62,6 σε 62,7. Ως εκ τούτου, οι Ως εκ τούτου, οι ετήσιες μεταβολές τους αναθεωρήθηκαν από 8,9% σε 9,0% και από 8,1% σε 8,3%, αντίστοιχα.

euro2day.gr

Σχετικά Νέα