ΥΠΟΙΚ:Στα 7,416 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα το 11μηνο

Πρωτογενές πλεόνασμα 7,416 δισ. ευρώ εμφάνισε στο 11μηνο του 2016 (Ιανουάριος – Νοέμβριος) ο κρατικός προϋπολογισμός, έναντι πλεονάσματος 4,339 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και στόχου για πλεόνασμα 3,553 δισ. ευρώ.
Με βάση τα τελικά στοιχεία του υπουργείου οικονομικών το συγκεκριμένο διάστημα παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2,023 δισ. ευρώ. Σε ότι αφορά το πρωτογενές αποτέλεσμα (εξαιρούνται τόκοι και δαπάνες για χρέος), αυτό διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 7,416 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 4,339 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2015 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,553 δισ. ευρώ.
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 47,942 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,501 δισ. ευρώ ή 3,2% έναντι του στόχου για το 2016 που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού του 2017. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 44,652 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,447 δισ. ευρώ ή 3,3% έναντι του στόχου.
Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2016, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:
α) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 144 εκατ. ευρώ ή 1,9%,
β) Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 423 εκατ. ευρώ ή 13,7%,
γ) Φόρος Εισοδήματος Ειδικών Κατηγοριών κατά 11 εκατ. ευρώ ή 1,0%,
δ) Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 40 εκατ. ευρώ ή 2,6%,
ε) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 71 εκατ. ευρώ ή 2,6%,
στ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 15 εκατ. ευρώ ή 1,0%,
ζ) ΦΠΑ καπνού κατά 46 εκατ. ευρώ ή 7,7%,
η) ΦΠΑ λοιπών κατά 176 εκατ. ευρώ ή 1,5%,
θ) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 17 εκατ. ευρώ ή 3,9%,
ι) Φόρος ασφαλίστρων κατά 19 εκατ. ευρώ ή 6,0%,
ια) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κλπ) κατά 133 εκατ. ευρώ ή 5,2%,
ιβ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 12 εκατ. ευρώ ή 4,5%,
ιγ) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 36 εκατ. ευρώ ή 5,2%,
ιδ) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 12 εκατ. ευρώ ή 3,9%
ιε) Απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 25 εκατ. ευρώ ή 6,9%,
ιστ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 176 εκατ. ευρώ ή 4,7%,
Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:
α) Φόροι στην περιουσία κατά 29 εκατ. ευρώ ή 0,9%.
β) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 34 εκατ. ευρώ ή 0,9%,
γ) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 28 εκατ. ευρώ ή 20,4%,
δ) Τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 29 εκατ. ευρώ, ή 26,1%.
Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2.681 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 201 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (2.882 εκατ. ευρώ).
Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 3.290 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 54 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Σχετικά Νέα