Υπερψηφίστηκε η έκθεση Κύρτσου για τις δραστηριότητες της ΕΤΕΠ το 2015

Υπερψηφίστηκε σήμερα από την Ολομέλεια του Ε.Κ. με 431 ψήφους υπέρ, 134 κατά και 34 αποχές, η Έκθεση του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιώργου Κύρτσου για τις ετήσιες δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, ο εισηγητής για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κ. Κύρτσος στην παρέμβασή του στην Ολομέλεια πριν την ψηφοφορία, παρουσία του Προέδρου της ΕΤΕπ κ. Χόγιερ και του Επιτρόπου κ. Μοσκοβισί, δήλωσε ότι προσπάθησε να ενσωματώσει τις περισσότερες από τις προτάσεις των συναδέλφων του για την ενίσχυση του ρόλου της ΕΤΕπ και την προώθηση της θεσμικής συνεργασίας μεταξύ της τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με τον κ. Κύρτσο, θα μπορούσαν να συνοψιστούν σε πέντε σημεία οι θετικές επιδράσεις των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ που περιγράφονται στην Έκθεσή του.

Πρώτον, η ΕΤΕπ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη μείωση του ελλείμματος των επενδύσεων που χαρακτηρίζει την Ε.Ε. το 2015.

Δεύτερον, δήλωσε εντυπωσιασμένος από την υποστήριξη της ΕΤΕπ σε χώρες, όπως η Ελλάδα, που αντιμετωπίζουν μεγάλα διαρθρωτικά προβλήματα τα οποία προκάλεσαν την κατάρρευση των επενδύσεων. Η σταθερή υποστήριξη της ΕΤΕπ έχει προετοιμάσει ένα καλύτερο μέλλον για την Ελλάδα και άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.

Τρίτον, ο εισηγητής υπογράμμισε ότι τον ενθαρρύνει το γεγονός ότι η ΕΤΕπ αφιέρωσε το 37% του νέου δανεισμού που χορηγήθηκε το 2015 στη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), οι οποίες όλοι μαζί αποτελούν τον σημαντικότερο συλλογικό εργοδότη στην Ε.Ε.

Ενώ, ως τέταρτο σημαντικό σημείο, χαιρέτισε την έντονη αύξηση της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ σε καινοτόμες επενδύσεις, οι οποίες ανήλθαν σε 18,7 δις Ευρώ το 2015.

Πέμπτον, ο εισηγητής του Ε.Κ. κ. Κύρτσος αναφερόμενος ειδικά στο σχέδιο Γιούνκερ, τόνισε ότι η ΕΤΕπ χρησιμεύει ως καταλύτης για την ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή του EFSI.

Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εκτός από τα θετικά στοιχεία, ασκώντας παράλληλα και εποικοδομητική κριτική στις δράσεις της ΕΤΕπ, υπογράμμισε ορισμένες πτυχές των δραστηριοτήτων της τράπεζας οι οποίες θα ήταν δυνατόν να ενισχυθούν ή να βελτιωθούν.

Σύμφωνα με την Έκθεση, η ομάδα της ΕΤΕπ πρέπει να προσπαθήσει περισσότερο να εφαρμόσει τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τις επιθετικές δομές φοροδιαφυγής και την καλεί να τερματίσει τη συνεργασία με μεσάζοντες, χώρες και δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των μη συνεργαζόμενων φορολογικών δικαιοδοσιών της Ε.Ε.

Επιπλέον, ο κ. Κύρτσος θεωρεί ότι η ΕΤΕπ πρέπει να αναπτύξει τη στήριξή της για τη μικροχρηματοδότηση και να προχωρήσει πέρα ​​από τα πρώτα επιτυχημένα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Στην κατεύθυνση αυτή, η ΕΤΕπ πρέπει να χαράξει μια στρατηγική για την αύξηση της χρηματοδότησης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χώρες με δυσμενείς οικονομικές και τραπεζικές συνθήκες.

Παράλληλα, στην έκθεση καλείται η ΕΤΕπ να ενισχύσει περαιτέρω τις επενδύσεις της σε προγράμματα κοινωνικής στέγασης και να αυξήσει τα δάνειά της στον τομέα των κοινωνικών κατοικιών προκειμένου να αντιμετωπίσει την άφιξη μεγάλου αριθμού προσφύγων στα Κράτη – μέλη της Ε.Ε . Προτείνεται επίσης, ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ της ΕΤΕπ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τον εξωτερικό δανεισμό της Τράπεζας έτσι ώστε τα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ σε τρίτες χώρες να ευθυγραμμίζονται με τις πολιτικές της Ένωσης και να προωθούν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα.
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Κύρτοσς επέμεινε στην αναγκαιότητα υπογραφής συμφωνίας θεσμικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΤΕπ και του Ε.Κ. σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας των βουλευτών να απευθύνουν γραπτές ερωτήσεις στον Πρόεδρο της ΕΤΕπ.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, ο κ. Κύρτσος δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος και υπογράμμισε ότι το οικονομικό, χρηματοπιστωτικό και επενδυτικό περιβάλλον στην Ε.Ε. είναι σήμερα πολύ καλύτερο από ό, τι το 2015, ενώ μέρος της επιτυχίας για τη σημαντική βελτίωση ανήκει στην ΕΤΕπ και τις πολιτικές της.

Σχετικά Νέα