Δημοσιεύθηκε στις: Τε, Μαρ 2nd, 2016

Τ.Πετρόπουλος:«Πάσχα ανάστασης για την οικονομία»

Την ανάγκη να συνεκτιμηθεί και να επιμεριστεί η ευθύνη σε αυτούς που δυσκολεύουν την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας τόνισε ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης Τάσος Πετρόπουλoς, ο οποίος εμφανίστηκε βέβαιος ότι πριν από το Πάσχα θα δοθεί αίσιο τέλος στο θέμα της αξιολόγησης.

Óôéãìéüôõðá áðü ôéò åéóüäïõò ôùí õðïõñãþí êáé õöõðïõñãþí,ãéá ôçí ðñþôç óõíåäñßáóç õðï ôçí ðñïåäñßá ôïõ Ðñùèõðïõñãïý ÁëÝîç ôóßðñá, ôïõ õðïõñãéêïý óõìâïõëßïõ ôçò êõâÝñíçóçò ÓÕÑÉÆÁ-ÁÍÅË,ÐáñáóêåõÞ 25 Óåðôåìâñßïõ 2015 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

«Να μη ζητηθεί από την Ελλάδα το οποιοδήποτε κόστος προκύψει απ’ αυτήν την καθυστέρηση. Πρέπει να επιμεριστεί σ’ εκείνους που έχουν την ευθύνη» υπογράμμισε ο κ. Πετρόπουλος μιλώντας στο «Πρακτορείο 104,9 FM».
Παράλληλα, επεσήμανε ότι όσο καθυστερεί η αξιολόγηση του χρηματοδοτικού προγράμματος, προκύπτει κόστος για τη χώρα, καθώς «δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη της οικονομίας και χρηματοδότηση των παραγωγικών σχεδίων που έχει εκπονήσει η κυβέρνηση».

«Είμαι βέβαιος ότι δεν θα περάσει και το Πάσχα, όπως είπε ο πρωθυπουργός, το οποίο θα είναι Πάσχα ανάστασης για την οικονομία» σημείωσε και ξεκαθάρισε ότι από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης τηρείται η συμφωνία με τους θεσμούς.

Σχολιάζοντας άρθρο του Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο θα υπάρξει θετική αντιμετώπιση της Ελλάδας στο θέμα της αξιολόγησης, λόγω της πίεσης που δέχεται η χώρα από το προσφυγικό, ο κ. Πετρόπουλoς διαφώνησε λέγοντας ότι η όποια θετική αντιμετώπιση θα οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση και στην τήρηση των δεσμεύσεών της.

Στο μεταξύ, αναφερόμενος στη συζήτηση που γίνεται για το δικαίωμα πρώην βουλευτών και δημάρχων να εισπράττουν μέχρι και τρεις συντάξεις, ο υφυπουργός υπενθύμισε ότι το τεχνητό όριο που θέτει η κυβέρνηση στο σχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό δεν θα υπερβαίνει τα 3.088 ευρώ για τις πολλαπλές συντάξεις.

«Όσες χωράνε στο όριο αυτό θα λαμβάνονται. Εμείς είπαμε να μην προχωρήσουμε σε περικοπές για όλους, δεν είπαμε για κάποιους να υπάρξει περικοπή και για άλλους όχι Βάλαμε έναν γενικό κανόνα. Θεωρώ ότι είναι αξιοπρεπές το όριο που έχουμε θέσει» ξεκαθάρισε.

Πηγή: ΑΠΕ

Για τον αρθρογράφο

.made by gleo