Τσίπρας:Αδημονώ να καταλήξουμε σε μία αξιόπιστη συμφωνία

Ôï Øõ÷éáôñéêü Íïóïêïìåßï Áèçííþí åðéóêÝöèçêå ôçí ÐáñáóêåõÞ 12 Áðñéëßïõ 2013, ï ðñüåäñïò ôçò ÊÏ ôïõ ÓÕÑÉÆÁ/ÅÊÌ ÁëÝîçò Ôóßðñáò. (EUROKINISSI/ÃÅÙÑÃÉÁ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ)

Ουσιαστική αρωγή για την Ελλάδα, καθώς και επιτάχυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης προσφύγων ζήτησε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, προσερχόμενος στη σύνοδο κορυφής και εστιάζοντας στην ανθρωπιστική κρίση στην Ειδομένη.

«Αναμένω να ληφθεί απόφαση ώστε να υπάρξει ουσιαστική αρωγή για την Ελλάδα, ειδικά στα βόρεια σύνορα της χώρας, καθώς υπάρχει ανθρωπιστική κρίση εξαιτίας μονομερών πράξεων στα Βαλκάνια», σημείωσε ο κ. Τσίπρας.

Ακόμη, είπε ότι αδημονεί για μια αξιόπιστη συμφωνία και πρόσθεσε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν -αναφορικά με την επανεισδοχή μεταναστών- πρέπει να είναι στο πλαίσιο του σεβασμού του διεθνούς δικαίου.
«Ταυτοχρόνα να δημιουργήσουμε ένα νομικό πλαίσιο στυβαρό έτσι ώστε οι πρόσφυγες να προσεγγίσουν την Ευρώπη […] να επιταχύνουμε τη διαδικασία αξιόπιστου μηχανισμού μετεγκατατάστασης», πρόσθεσε.

 

Σχετικά Νέα