Τρ. Πειραιώς: Ο Β. Κουτεντάκης επικεφαλής του τομέα λιανικής, καταστημάτων και καταθέσεων

Επικεφαλής του τομέα Λιανικής Τραπεζικής, Δικτύου Καταστημάτων και Καταθέσεων στην Ελλάδα στην Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνει ο Βασίλειος Κουτεντάκης.

Ο κ. Κουτεντάκης ως ανώτερος γενικός διευθυντής και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής αναλαμβάνει χρέη στη θέση της Ευτυχίας Κασελάκη που παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους.

Η κ. Κασελάκη αποχωρεί από τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς μετά από 19 χρόνια, έχοντας διατελέσει γενική διευθύντρια και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου.

Σχετικά Νέα