Τρ. Πειραιώς: Καθαρά κέρδη 94 εκατ. το τρίτο τρίμηνο

Καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 94 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο, από 24 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο εμφάνισε η Τράπεζα Πειραιώς.

Παράλληλα, η τράπεζα εμφάνισε και μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της κατά 5,2 δισ. ευρώ στο τρίμηνο.

 

Σχετικά Νέα