Τροποποιήθηκε η ΑΕΠΟ για τη Ρεβυθούσα

Προσθήκες σε ό,τι αφορά τις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις, τα υγρά και στερεά απόβλητα, τα μέτρα και τους όρους για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη λειτουργία της μονάδας, καθώς και λοιπούς περιβαλλοντικούς όρους περιλαμβάνει η απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 181794/05.04.2013 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 184239/09.07.2014 Απόφαση, του Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. που βρίσκεται στη Νήσο Ρεβυθούσα του νομού Αττικής, λόγω εγκατάστασης εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση φόρτωσης βυτιοφόρων οχημάτων με ΥΦΑ».

Δείτε την απόφαση εδώ.

Σχετικά Νέα