Τροπολογία Γεροβασίλη για προσλήψεις εποχικών στην Πυροσβεστική

Την πρόσληψη των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προβλέπει τροπολογία της Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κας. Όλγας Γεροβασίλη.

Η τροπολογία αυτή αφορά όσους περιλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί από το 2003 έως σήμερα στην υπηρεσία αρχικής πρόσληψης για το 2019, εφόσον το επιθυμούν και πληρούν τις τιθέμενες προϋποθέσεις, με δυνατότητα επαναπρόσληψης .

Η απασχόληση των παραπάνω δεν μπορεί να ξεπερνά τους 6 μήνες.

Σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα επαναπρόσληψης δεν μπορεί να επεκταθεί πέραν των 17 συμβατικών περιόδοων από την έναρξη του παραπάνω νόμου.

Η δαπάνη από τις προσλήψεις αυτές εκτιμάται από το ΓΛΚ στα 12,5 εκατ. ευρώ.

Σχετικά Νέα