«Το 52% των Ελλήνων πιστεύει πως η χώρα δεν έχει ωφεληθεί από την ΕΕ»

Το 31% μόλις των Ελλήνων θεωρεί πως η χώρα έχει ωφεληθεί σε γενικές γραμμέςαπό τη συμμετοχή της στη Ευρωπαϊκή Ένωση  σύμφωνα με τη δημοσκόπηση «Parlemeter» 2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διενεργήθηκε στα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου 2016 από την Kantar Public (πρώην TNS opinion).

Το ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από το 53% του μέσου όρου των 28 χωρών, ενώ αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός πως κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρονιάς οι Έλληνες που πιστεύουν πως η χώρα έχει ωφεληθεί από την ΕΕ έχει μειωθεί κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες.

Παράλληλα, το 52% των Ελλήνων πιστεύει πως η χώρα δεν έχει ωφεληθεί από την ΕΕ συνολικά.

Ωστόσο οι έλληνες πολίτες στην ίδια δημοσκόπηση και σε ποσοστό 68% δήλωσαν πως «αυτά που ενώνουν τους πολίτες διαφορετικών κρατών της ΕΕ είναι σημαντικότερα από αυτά που τους χωρίζουν»

Σχετικά Νέα