Το υπουργείο Εσωτερικών προωθεί την εξάλειψη της σεξιστικής γλώσσας στη δημόσια διοίκηση

Αλλαγές στη σύνταξη των διοικητικών εγγράφων ώστε να απαλειφθεί ο λεγόμενος γλωσσικός σεξισμός αναμένεται να προωθήσει το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.16048493-864x400_c

Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Χριστόφορος Βερναρδάκης σε σχετική εκδήλωση που έγινε στο υπουργείο, η κυβέρνηση σκοπεύει να αποστείλει οδηγίες και εγκυκλίους προς όλες τις υπηρεσίες του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην οποία θα επισημαίνεται ότι τα δημόσια έγγραφα δεν θα πρέπει να αναπαράγουν στερεότυπα που υποβαθμίζουν τη γυναίκα και αναδεικνύουν σε κυρίαρχο ρόλο το άνδρα. «Η ισότητα των φύλων αποτελεί βασικό πυλώνα της μεταρρύθμισης που έχει αναλάβει το υπουργείο και πρέπει να ενσωματωθεί και στην αξιολόγηση», υπογράμμισε.

Για την εξάλειψη του γλωσσικού σεξισμού στον δημόσιο τομέα εκδόθηκε σχετικός οδηγός για τον οποίο μίλησαν η Φωτεινή Κούβελα, γενική γραμματέας Ισότητας των Φύλων, ο Αλέξανδρος Δεληστάθης, αντιπρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και η Μαρία Γκασούκα, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου και αντιπρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

Οι ανωτέρω επισήμαναν ότι στα δημόσια έγγραφα, τα οποία συντάσσονται και απευθύνονται σε υπαλλήλους και στελέχη-φορείς συγκεκριμένων ιδιοτήτων και αρμοδιοτήτων και αναφέρονται σε ομάδες και κατηγορίες πολιτών, η κυριαρχία του αρσενικού γένους είναι συντριπτική, ενώ οι γυναίκες είναι σχεδόν αόρατες στον δημόσιο λόγο. Στο σύνολο των εγγράφων οι αρσενικοί τύποι των ονομάτων προηγούνται των θηλυκών, οι οποίοι, κατά κανόνα, δηλώνονται με την προσθήκη κατάληξης και όχι ολογράφως. Χρησιμοποιούνται οι αρσενικοί τύποι των ονομάτων ακόμα και στην περίπτωση όπου υπάρχει είτε διτυπία (ο/η εργοδότης, η εργοδότρια, ο/η πρέσβης, η πρέσβειρα) είτε το αντίστοιχο ουσιαστικό θηλυκού γένους (ο εκπαιδευτής/η εκπαιδεύτρια, ο μαθητής/η μαθήτρια, ο νέος/η νέα).

Σχετικά Νέα