Το νομοσχέδιο για τα κανάλια και τις τηλεοπτικές άδειες κατατέθηκε στη Βουλή

Μετά τη ψήφιση του πολυνομοσχεδίου το βράδυ της Παρασκευής, η κυβέρνηση ανεβάζει ρυθμούς προκειμένου να υλοποιηθούν τα μέτρα αλλά και να προετοιμαστούν τα επόμενα, προμηνύοντας ένα «θερμό» χειμώνα που θα δοκιμαστούν οι ανοχές και οι αντοχές της κοινωνίας.

Το νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες, το οποίο αποτελεί βασική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, εγκρίθηκε το απόγευμα της Δευτέρας από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους .

Το εν λόγω νομοσχέδιο που ανtileorasi-control-room-750αμένεται να κατατεθεί άμεσα στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής από τον υπουργό Επικρατείας Νίκο Παππά, περιλαμβάνει 58 άρθρα, που πραγματεύονται μεταξύ άλλων το ζήτημα των τηλεοπτικών αδειών και τη δημιουργία παρόχου ψηφιακού σήματος με την επωνυμία ΕΡΤ – ΝΕΤ, μιας εταιρείας που θα είναι θυγατρική της ΕΡΤ Α.Ε. Στο νομοσχέδιο επίσης περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για την προστασία του χαρακτήρα της ΕΕΤΤ ως Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής, για τη δημιουργία Μητρώου των διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης, το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο, καθώς και το Εθνικό Συμβούλιο Επικοινωνίας.

Τέλος, το νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, θα ψηφιστεί από την Ολομέλεια το Σάββατο ως επείγον.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η προκήρυξη των αδειών καναλιών πανελλαδικής εμβέλειας (σε δεύτερο χρόνο θα ακολουθήσουν τα περιφερειακής) να δημοσιευθεί μέσα στον Νοέμβριο, ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί ίσως και πριν από τα Χριστούγεννα.

Στο νομοσχέδιο δεν υπάρχει πρόβλεψη: για συγκεκριμένο αριθμό αδειών (τα περί τεσσάρων ή πέντε που είδαν το φως της δημοσιότητας διαψεύδονται) ούτε και για ελάχιστο ποσό εκκίνησης της δημοπρασίας.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος, Όλγα Γεροβασίλη μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, σημείωσε ότι «η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει στην υλοποίηση αυτής της δέσμευσής της, προκειμένου να αποκατασταθεί ένα τοπίο καθαρό και διαφανές, όπως αρμόζει για τη διαχείριση ενός δημόσιου αγαθού, όπως είναι οι συχνότητες».

Επιπλέον, η κυβερνητική εκπρόσωπος επισήμανε ότι «ο αριθμός των αδειών θα είναι μικρός, προσαρμοσμένος στους όρους της ελληνικής αγοράς».

Τι προβλέπεται στο νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο δίνει υπερεξουσίες στον εκάστοτε αρμόδιο υπουργό ο οποίος αποφασίζει για τον αριθμό των αδειών και για την τιμή εκκίνησης των αδειών με κοινή απόφαση με τον υπουργό Οικονομικών.

Πιο αναλυτικά με το νομοσχέδιο ορίζεται η έννοια του παρόχου περιεχόμενου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, η λειτουργία και οι υπηρεσίες που αφορά η αδειοδότηση των παρόχων περιεχομένου, παρέχεται η νομοθετική εξουσιοδότηση για τη διενέργεια της αδειοδότησης μέσω δημοπρασίας από το Ε.Σ.Ρ. με την έκδοση σχετικής προκήρυξης και γίνεται και η διάκριση των χορηγούμενων αδειών σε εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, ανάλογα με τη γεωγραφική κάλυψη που αυτές αφορούν.

Η διαδικασία αδειοδότησης θα γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες Χάρτες Συχνοτήτων, οι οποίοι δύνανται να τροποποιούνται με απόφαση των συναρμόδιων υπουργών καθώς και ότι καθορίζονται με τους Χάρτες Συχνοτήτων οι συχνότητες, οι τεχνικές προδιαγραφές που οφείλουν να πληρούν οι πάροχοι δικτύου, συμπεριλαμβανόμενης και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Ο αριθμός των προκηρυσσόμενων αδειών παρόχων περιεχομένου ανά κατηγορία εμβέλειας, προγράμματος και είδος περιεχομένου καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οιαρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Ρ., καθώς και ότι με κοινή υπουργική απόφαση του ιδίου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η τιμή εκκίνησης ανά κατηγορία δημοπρατούμενης άδειας, ομοίως με γνώμη του Ε.Σ.Ρ.

Η χρονική διάρκεια ισχύος των αδειών καθορίζεται σε δέκα (10) έτη.

Πόσο προσωπικό πρέπει να έχει ο κάθε σταθμός

α. τετρακόσια (400) άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα γενικού περιεχομένου

β. διακόσια (200) άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα θεματικού περιεχομένου

γ. πενήντα (50) άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας μη ενημερωτικού χαρακτήρα

δ. είκοσι (20) άτομα για άδεια περιφερειακής εμβέλειας ενημερωτικού ή μη χαρακτήρα.

Οι όροι χορήγησης των αδειών

Προβλέπεται ότι με την προκήρυξη του ΕΣΡ θα καθοριστούν οι όροι χορήγησης των αδειών και ειδικότερα: α) η εμβέλεια, το πρόγραμμα και το είδος του περιεχομένου που αφορούν , β) η χρονική διάρκεια της άδειας, γ) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, δ) το χρονοδιάγραμμα, τα στάδια και ο τρόπος διενέργειας της διαδικασίας χορήγησης των αδειών μέσω της δημοπρασίας, ε) η τιμή εκκίνησης ανά κατηγορία άδειας, στ) οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων στη διαδικασία τόσο της προεπιλογής όσο και της τελικής φάσης της δημοπρασίας και η διαδικασία ελέγχου της συνδρομής αυτών, ζ) τα έγγραφα που απαιτείται να υποβάλλουν οι υποψήφιοι, η) ο τρόπος ανακήρυξης των αδειούχων και οι υποχρεώσεις αυτών. Η διαδικασία  χορήγησης αδειών εθνικής εμβέλειας και αδειών περιφερειακής εμβέλειας για κάθε περιφέρεια είναι αυτοτελής.

Δείτε στη συνέχεια το κείμενο του νομοσχεδίου και την αιτιολογική έκθεση

 

Νομοσχέδιο

Αιτιολογική έκθεση

Σχετικά Νέα