Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια παρουσίασε ο Γ. Σταθάκης

Η σύνταξη ενός οδικού χάρτη για τον μετασχηματισμό του ενεργειακού μείγματος σε σχέση με τις αλλαγές που συντελούνται διεθνώς, που μεταξύ άλλων θα προβλέπει και πολιτικές αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας, αποτελεί το βασικό αντικείμενο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Ο υπουργός ΠΕΝ, Γ. Σταθάκης, ενημερώνοντας σήμερα τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος στη βουλή, παρουσίασε τους βασικούς άξονες και τις διαδικασίες εκπόνησης του εθνικού Σχεδίου.

Πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που με σαφήνεια θα περιγράφει το μετασχηματισμό του ενεργειακού μείγματος, σε συνέχεια των μεγάλων αλλαγών που συντελούνται παγκοσμίως στον ενεργειακό τομέα, ποσοτικά και ποιοτικά. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υπουργός στην αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ στην παραγωγή ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ υπάρχει μια ακόμη κεντρική ενότητα, που αφορά στη ριζική αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, με συγκεκριμένους στόχους και μέτρα πολιτικής.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο που παίζει η σύσταση της Εθνικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα, η οποία έχει την ευθύνη εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα. Σημείωσε ότι θα υπάρξει εκτεταμένη διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, προσθέτοντας ότι θα γίνουν διαδοχικοί κύκλοι συζητήσεων, που θα ωριμάσουν, εν πολλοίς, τη διαδικασία.

Σημειώνεται ότι χθες πραγματοποιήθηκε η 3η συνεδρίαση της Επιτροπής, ενώ τη Δευτέρα είναι προγραμματισμένη η πρώτη δημόσια διαβούλευση με πρόσκληση δεκάδων φορέων στο Αμφιθέατρο του ΥΠΕΝ, προκειμένου να υπάρξει επίσημη παρουσίαση και καταρχήν ανταλλαγή απόψεων για τους άξονες και τις προτεραιότητες του Σχεδίου.

Σχετικά Νέα