Τι προβλέπει η συμφωνία Ελλάδας, Γερμανίας και Ισπανίας

Τριμερή συμφωνία που προβλέπει την επαναπροώθηση μεταναστών και την ολοκλήρωση υποθέσεων οικογενειακής επανένωσης υπέγραψαν η Ελλάδα, η Ισπανία και η Γερμανία, τονίζοντας την ανάγκη για συλλογικές δράσεις στο μεταναστευτικό.

Το κείμενο της συμφωνίας τονίζει ακόμα ότι θα ληφθούν γρήγορα δράσεις για την στήριξη των πέντε ελληνικών νησιών στο Αιγαίο.

Οι επιχειρησιακές λεπτομέρειες των παραπάνω δράσεων θα συμφωνηθούν μέσα στις επόμενες τέσσερις εβδομάδες και θα επανεξετάζονται τακτικά.

Aναλυτικά η συμφωνία των τριών χωρών

Η Γερμανία, η Ελλάδα και η Ισπανία υπογραμμίζουν τη στήριξη τους για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου το 2018, με στόχο να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία ανάμεσα σε μια δίκαιη κατανομή της ευθύνης και της αλληλεγγύης.

Μέχρι να τεθεί σε ισχύ το νέο Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε είναι η θέσπιση ενδιάμεσων μέτρων από όσα κράτη μέλη είναι πρόθυμα να κινηθούν προς τα μπρος συλλογικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη βάση αυτή, αντιδρώντας σε πιθανές κρίσεις, στηρίζουμε την υιοθέτηση επιπρόσθετων άμεσων επιχειρησιακών πρωτοβουλιών της Ε.Ε., οι οποίες θα βασίζονται στην αλληλεγγύη, μεταξύ άλλων και μέσω κατανομής των βαρών.

Υπογραμμίζουμε ότι τα Κράτη Μέλη στα εξωτερικά σύνορα χρειάζονται περισσότερη κοινή στήριξη, σε οικονομικό επίπεδο αλλά και όσον αφορά δυνάμεις αστυνόμευσης και επεξεργασίας αιτήσεων ασύλου. Θα ληφθούν γρήγορα θετικές δράσεις για τη στήριξη των πέντε νησιών του Αιγαίου στην Ελλάδα και για τη στήριξη της Ισπανίας.

Η Ελλάδα και η Ισπανία είναι έτοιμες να υποδεχθούν πίσω αιτούντες άσυλου που θα εντοπιστούν στο μέλλον στα γερμανοαυστριακά σύνορα από γερμανικές δυνάμεις, οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα Eurodac από τις παραπάνω χώρες. Η Γερμανία θα αποδεχθεί και θα ολοκληρώσει σταδιακά τις υποθέσεις οικογενειακής επανένωσης στην Ελλάδα και στην Ισπανία, με σκοπό την εγγύηση της οικογενειακής ενότητας.

Οι επιχειρησιακές λεπτομέρειες των παραπάνω δράσεων θα συμφωνηθούν εντός των επόμενων τεσσάρων εβδομάδων και θα επανεξετάζονται τακτικά. Η συνεργασία θα ξεκινήσει αμέσως μόλις επιτευχθεί αυτή η συμφωνία.

Σχετικά Νέα