Τηλεοπτικές άδειες: Με το νέο έτος οι δύο που μένουν

Για τις αρχές του νέου έτους μεταφέρεται η δημοσίευση της προκήρυξης για τις δύο εναπομείνασες άδειες εθνικής εμβέλειας.

Η απόφαση αυτή ελήφθη από το ΕΣΡ για να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες να έχουν συμπληρώσει ολόκληρο το οικονομικό έτους λειτουργίας και να παρουσιάσουν πιστοποιημένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστικές καταστάσεις 12 μήνου. Αίτηση για άδεια καταθέτοντας εγγυητική επιστολή 3,5 εκατ. ευρώ, ενεργοποιώντας τη σχετική διαδικασία.

Σχετικά Νέα