Τελευταία ευκαιρία για τις δηλώσεις τύπου Airbnb – Ζητούν παράταση οι ιδιοκτήτες

Με βαριές καμπάνες που φτάνουν τις 5.000 ευρώ θα βρεθούν όσοι ιδιοκτήτες εκμισθώνουν τα ακίνητά τους μέσω ψηφιακών πλατφορμών τύπου Airbnb και δεν τα δηλώσουν στο Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μέχρι αύριο Παρασκευή που λήγει η προθεσμία.

Ήδη οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων ζητούν από τους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία ενώ η ΑΑΔΕ μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας θα προχώρήσει σε μπαράζ ελέγχων για τον εντοπισμό παραβατών.

Προκειμένου να αποφύγουν την αποβολή τους από το σύστημα οι ιδιοκτήτες θα πρέπει αύριο Παρασκευή:

  • Να καταχωρήσουν το ακίνητο στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής εφ’ όσον έχει αναρτηθεί σε ψηφιακές πλατφόρμες από 01/01/2018 έως 30/11/2018.
  • Να υποβάλουν Συγκεντρωτική Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής ανά ακίνητο για όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που έχουν συναφθεί μέσω ψηφιακών πλατφορμών από 01/01/2018 έως 31/10/2018 (ημερομηνία αναχώρησης μισθωτή από το ακίνητο), ακόμη και αν αυτές οι μισθώσεις έχουν ήδη δηλωθεί στις Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Αριθμός Μητρώου Ακινήτων (Α.Μ.Α) ή το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) των Κύριων ή των Μη-Κύριων Καταλυμάτων ή των Τουριστικών Επαύλεων, υποχρεωτικά να συνοδεύει, σε εμφανές σημείο, την ανάρτηση του ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες, όταν ο σκοπός της ανάρτησης είναι η Βραχυχρόνια Μίσθωση.

Παράταση ζητά η ΠΟΜΙΔΑ

Την ίδια ώρα η ΠΟΜΙΔΑ ζητά παράταση της προθεσμίας κάνοντας λόγο για σοβαρές και ανεπίλυτες απορίες και προβλήματα για όσους προχωρούν στις δηλώσεις αυτές. Ως βασικότερα υπογραμμίζονται τα εξής:

1.Υπάρχουν ακόμη ιδιοκτήτες κατοικιών οι οποίοι δήλωσαν τα μισθώματα που έχουν εισπράξει στην ιστοσελίδα δήλωσης των κανονικών μισθωμάτων της ΑΑΔΕ, αλλά αγνοούν ότι πρέπει να τα δηλώσουν και στην νέα εφαρμογή των βραχυχρόνιων μισθώσεων, χωρίς να διπλοφορολογηθούν γι΄αυτό.

2. Υπάρχουν ιδιοκτήτες κατοικιών που έχουν δηλώσει τα ακίνητά τους σε ψηφιακές πλατφόρμες βραχυχρονίων μισθώσεων έχοντας έλθει σε προφορική συνεννόηση με διαχειριστές, αλλά δεν έχουν ακόμη συνάψει και αναρτήσει μισθωτήρια με αυτούς, με δυνατότητα υπομίσθωσης σε βραχυχρόνιες μισθώσεις.

3. Δεν έχει διευκρινιστεί ποιός αριθμός ακινήτου (ΑΜΑ) θα δηλωθεί στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ στις πολυάριθμες περιπτώσεις που η ανάρτηση της κατοικίας σε ψηφιακή πλατφόρμα γίνεται από τουριστικό γραφείο το οποίο δεν είναι διαχειριστής αλλά έχει εξουσιοδοτηθεί να την εκμισθώνει σε βραχυχρόνιες μισθώσεις.

4. Δεν έχει διευκρινιστεί τεχνικώς υπό ποιές προυποθέσεις θα προβούν στις αντίστοιχες δηλώσεις οι έχοντες ήδη σήμα λειτουργείας του ΕΟΤ, οι οποίοι δεν υποχρεούνται σε λήψη ΑΜΑ.

Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά να παραταθεί η προθεσμία για ένα μήνα και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018, ώστε να έχουν επαρκή χρόνο όλοι οι ενδιαφερόμενοι και οι φοροτεχνικοί τους να ολοκληρώσουν όλες τις δηλώσεις τους με τον ορθό τρόπο και χωρίς λάθη ή παραλείψεις.

 

Σχετικά Νέα