Τα περιφερειακά αεροδρόμια ενίσχυσαν τα κέρδη της Fraport

Σημαντική ενίσχυση εσόδων και λειτουργικών κερδών κατέγραψε ο γερμανικός όμιλος Fraport, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα αποτελέσματα εννεάμηνου.

Στα έσοδα από τη διεθνή δραστηριότητα, η μεγαλύτερη συνεισφορά οφείλεται στα 14 ελληνικά περιφερειακά αεροδρόμια τα οποία πέρασαν τον Απρίλιο του 2017 στον έλεγχο της Fraport Greece, της εταιρείας που έχει συστήσει η κοινοπραξία Fraport-Slentel.

Συγκεκριμένα τα έσοδα της Fraport Greece ανήλθαν το εννεάμηνο σε 181,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι λειτουργικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε 74,6 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ebitda) διαμορφώθηκαν σε 106,2 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) σε 84,8 εκατ. ευρώ, με την καθαρή κερδοφορία να ανέρχεται σε 29 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο εσόδων, η συνεισφορά των 14 περιφερειακών αεροδρομίων στα μεγέθη της Fraport AG είναι σημαντική, αλλά αποτελεί μικρό κλάσμα, εάν ληφθεί υπόψη ότι ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε σε 2,23 δισ. ευρώ. Ωστόσο, σε επίπεδο λειτουργικών κερδών του ομίλου, η συνεισφορά της Fraport Greece είναι αισθητή. Ο όμιλος εμφάνισε Ebitda ύψους 807,7 εκατ. ευρώ και κέρδη EBIT ύψους 540,2 εκατ. ευρώ.

Σχετικά Νέα