Δημοσιεύθηκε στις: Πε, Φεβ 11th, 2016

Τα ΕΣΠΑ για νέους ανέργους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ESPAΑνακοινώθηκε σήμερα η πρόσκληση για τον πρώτο κύκλο των προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, μέσω των χρηματοδοτήσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόκειται για την τελευταία πράξη των προγραμμάτων που είχαν προδημοσιευθεί προς διαβούλευση, τον Οκτώβριο.

Ο πρώτος κύκλος έχει προϋπολογισμό 252.500.000 ευρώ και αφορά σε 4 ξεχωριστά προγράμματα:

1. Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη δημιουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου συναφούς με την ειδικότητά τους. Η επιδότηση είναι έως 25 χιλιάδες ευρώ για ένα άτομο, έως 40 χιλιάδες ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων και έως 50 χιλιάδες ευρώ για συνεργασία τριών ή περισσοτέρων.

Προϋπόθεση το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερομένου να μην ξεπερνά τα 20 χιλιάδες ευρώ ή οικογενειακό έως 35 χιλιάδες ευρώ. Επίσης δεν θα πρέπει να έχει χρηματοδοτηθεί από άλλα προγράμματα από 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Έναρξη υποβολής 8/3/2016

2. Νεοφυής επιχειρηματικότητα

Δικαιούχοι είναι άνεργοι ή ενεργοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών, μη συνταξιούχοι. θα επιδοτηθούν με ποσά από 15 χιλιάδες ευρώ έως και 60 χιλιάδες ευρώ. Έναρξη υποβολής 17/3/2016

3. Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές

Δικαιούχοι είναι επιχειρηματίες υφισταμένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και νέες επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν έως 31/12/2015. Έναρξη υποβολής 7/4/2016

Ύψος επιδότησης από 15 χιλιάδες έως 200 χιλιάδες ευρώ.

4. Ενίσχυση τουριστικών Μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών τους. 

Η επιδότηση ξεκινά από το ποσό των 15 χιλιάδων ευρώ και μπορεί να φτάσει στα 150 χιλιάδες ευρώ. Έναρξη υποβολής 29/3/2016.

Οι δαπάνες που θα επιδοτηθούν θα είναι αυτές που θα έχουν γίνει από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Όπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη τύπου που έγινε στο υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, από τον αρμόδιο υπουργό για θέματα ΕΣΠΑ, Αλέξη Χαρίτση, στη διαδικασία υποβολής έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές, σε σχέση με ό,τι ίσχυε στο παρελθόν, στη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προτάσεων, προς την κατεύθυνση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος και το κόστος της αξιολόγησης. Θα υπάρξει αντικειμενικοποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης, ενώ την κάθε αξιολόγηση θα κάνει αξιολογητής από άλλη περιφέρεια από αυτή στην οποία θα έχει υποβληθεί η αίτηση και η αξιολόγηση θα γίνει από τουλάχιστον δύο αξιολογητές.

Η ένταξη στο πρόγραμμα θα γίνεται μόνο μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και τον έλεγχο, σε αντίθεση με ό,τι γινόταν στο παρελθόν.

Επίσης, θα δημιουργηθεί ένας ειδικός λογαριασμός escrow, για να καλύπτονται οι πρώτες δαπάνες.

Στόχος της διαδικασίας, εκτός από την ενίσχυση της απασχόλησης, θα είναι ο περιορισμός της φυγής των νέων επιστημόνων, η ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης (το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης δεν θα μπορεί να ξεπερνά τον τζίρο) αλλά και της ασφαλιστικής συνείδησης (θα αποκλείονται αυτοί που δηλώνουν αναντίστοιχες θέσεις απασχόλησης σε σχέση με τον κύκλο εργασιών τους.

Όπως δήλωσε και η υπουργός Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά, το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον Τουρισμό, καθώς είναι ένας κλάδος που αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για την Ελληνική Οικονομία, ευχαριστώντας τους κ.κ. Σταθάκη και Χαρίτση για τη μεγάλη βαρύτητα που δίνουν στην ενίσχυση του Τουριστικού κλάδου.

Γράφει ο Προκόπης Αγγελόπουλος

πηγή: stokokkino.gr

Για τον αρθρογράφο

.made by gleo