Τέρνα Ενεργειακή: Αρχίζει από σήμερα η διάθεση του πράσινου ομολόγου

Αρχίζει από σήμερα η διάθεση του πρώτου πράσινου ομολογιακού της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, με τη δημόσια προσφορά να διαρκεί μέχρι και την Τετάρτη 19 Ιουλίου. Συνολικά θα προσφερθούν 60 χιλιάδες κοινές, ανώνυμες, άυλες ομολογίες, αξίας χιλίων ευρώ, που θα διατεθούν μέσω της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών.

Το εύρος του επιτοκίου, όπως προσδιορίστηκε από τους συντονιστές κύριους αναδόχους της έκδοσης είναι μεταξύ 3,75% και 4,25% ενώ το τελικό επιτόκιο θα προσδιοριστεί βάσει της τελικής απόδοσης των ομολογιών, όπως θα ανακοινωθεί το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της περιόδου προσφοράς. Η διάρκεια της έκδοσης είναι πέντε έτη ενώ συντονιστές κύριοι ανάδοχοι είναι η Alphabank και η Eurobank Ergasias.

Την προηγούμενη εβδομάδα κατά τις παρουσιάσεις της εταιρείας σε θεσμικούς και άλλους επενδυτές είχε καταγραφεί αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον, που αναμένεται να αποτυπωθεί και στην πράξη. Σημειώνεται πως παρότι η εταιρεία με βάση το top rating που διαθέτει, θα μπορούσε να επιτύχει χαμηλότερο επιτόκιο, επέλεξε στρατηγικά ένα εύρος επιτοκίου που, αφενός θα καθιστά την έκδοση του ομολόγου εξαιρετικά ελκυστική για το επενδυτικό κοινό και αφετέρου θα επιδιώκει τη δημιουργία μιας σταθερής και μακροχρόνιας σχέσης ανάμεσα στο επενδυτικό κοινό και τις εταιρείες του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενόψει και νέων, αντίστοιχων μελλοντικών κινήσεων.

Σημειώνεται ότι η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, αποτελεί μια από τις εισηγμένες εταιρείες του Χρηματιστηρίου που έχει αποδείξει μέσα στη διαδρομή των ετών, το φιλοεπενδυτικό της προφίλ, έχοντας επιλέξει εδώ και χρόνια να ανταμείβει τους μετόχους της με υψηλές αποδόσεις και πάντα με τον πλέον πρόσφορο τρόπο (μέρισμα ή επιστροφή κεφαλαίου) παρά το ιδιαιτέρως επιθετικό επενδυτικό πρόγραμμα. Οι επιλογές αυτές έχουν διαμορφώσει μια σταθερή και αποδοτική σχέση εμπιστοσύνης της εταιρείας με το επενδυτικό κοινό.

Πράσινο ομόλογο

Το ΚΟΔ της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι το πρώτο πράσινο ομόλογο της ελληνικής αγοράς καθώς τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας στην “πράσινη” οικονομία και συγκεκριμένα στους τομείς των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ και περιβάλλοντος (έργα διαχείρισης απορριμμάτων).

Συγκεκριμένα κατά τη διετία 2017 – 2018 40 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθούν για την κατασκευή 2 αιολικών πάρκων στις περιφέρειες κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας και την κατασκευή 1 αιολικού πάρκου στις ΗΠΑ, ενώ παράλληλα 18,744,6 εκατ. θα διατεθούν για τα έργα ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων στις περιφέρειεες Ηπείρου και Πελοποννήσου.

Επενδυτικό Πρόγραμμα 2017 – 2019

Μετά από συνολικές επενδύσεις άνω των 600 εκατ. ευρώ την πενταετία 2012 – 2016, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σχεδιάζει νέες επενδύσεις συνολικής αξίας περί τα 500 εκατ. ευρώ για την τριετία 2017 – 2019. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν τον χώρο των ΑΠΕ στην Ελλάδα (αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 44 MW στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας) και το εξωτερικό (αιολικό πάρκο στις ΗΠΑ συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 159,6 MW).

Άμεσος στόχος της εταιρείας είναι να υπερβεί το 1 GW εγκατεστημένης ισχύος μέχρι τις αρχές του 2018.

Μέρος του επενδυτικού προγράμματος που προωθεί η εταιρεία αφορά και τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων, τομέα στον οποίο αναμένεται τις επόμενες ημέρες η υπογραφή της ΣΔΙΤ με την Περιφέρεια Ηπείρου και θα ακολουθήσει η ΣΔΙΤ με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ πρωταγωνιστεί εδώ και 20 χρόνια στον χώρο των ΑΠΕ και συμμετέχει από θέση ισχύος στην επανάσταση της καθαρής ενέργειας που βρίσκεται παγκοσμίως σε εξέλιξη, προωθώντας πρωτοποριακά έργα. Ανάμεσα σε αυτά συγκαταλέγεται ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 73,2 MW στη νησίδα του Αγίου Γεωργίου, που ολοκληρώθηκε πέρυσι κι αποτελεί την μεγαλύτερη υλοποιημένη επένδυση στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ στην Ελλάδα, ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Με συνεχείς επενδύσεις ακόμη και κατά την περίοδο της κρίσης, η εταιρεία διαθέτει σήμερα συνολική εγκατεστημένη ισχύ 738 MW, εκ των οποίων 468 MW στην Ελλάδα, 138 MW στις Ηνωμένες Πολιτείες, 102 MW στην Πολωνία και 30 MW στη Βουλγαρία. Μάλιστα, ολοκληρώνοντας τους επόμενους μήνες νέα αιολικά πάρκα που κατασκευάζει στην Ελλάδα και το εξωτερικό θα επιτύχει τον στόχο των 1000 MW (1GW) εγκατεστημένης ισχύος μέχρι τις αρχές του 2018.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτοντας συνολικές αδειοδοτήσεις 500 MW, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατασκευάζει ήδη το δεύτερο αιολικό της πάρκο (Fluvanna Ι), ισχύος 155 MW και ύψους επένδυσης 250 εκατ. δολαρίων, για την υλοποίηση του οποίου έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από διεθνείς τράπεζες και επενδυτικούς οργανισμούς.

Παράλληλα, η εταιρεία συγκαταλέγεται στις ελάχιστες μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν επιτύχει χρηματοδότηση από την θεσμική Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), ενώ παράλληλα απολαμβάνει την εμπιστοσύνη και διεθνών επενδυτικών funds όπως η York Capital Management που είναι πλέον μέτοχος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, έχοντας επενδύσει συνολικά στις εταιρείες του Ομίλου 100 εκατ. ευρώ.

Επίσης, εγκρίθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) η χρηματοδότηση ενός νέου επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας στην Κεντρική Ελλάδα για την κατασκευή τριών αιολικών πάρκων συνολικής δυναμικότητας περίπου 50 MW.

Υπό αξιολόγηση από την ΕΤΕπ, στο πλαίσιο του πακέτου Γιουνκέρ, βρίσκονται επίσης και άλλα μεγάλα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η κατασκευή των καινοτόμων έργων αντλησοταμίευσης για την “αποθήκευση” ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 680 MW στην Αμφιλοχία, ένας υβριδικός σταθμός ισχύος 50 MW με αιολικό πάρκο 89 MW στην Κρήτη και αιολικά πάρκα 153 MW στην Νότιο Εύβοια.

Μελλοντικές Επενδύσεις

Παράλληλα, η εταιρεία έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες για τη σταδιακή ωρίμανση και της νέας γενιάς επενδύσεων, που θα ακολουθήσουν αυτές της τριετίας 2017 – 2019. Κυρίαρχη θέση σε αυτές κατέχουν οι επενδύσεις στον χώρο της αποθήκευσης ενέργειας μέσω αντλησοταμιεύσεων σε Αμφιλοχία και Κρήτη (Αμάρι), συνολικού προϋπολογισμού της τάξης των 800 εκατ. ευρώ. Οι αντλησοταμιεύσεις αποτελούν τον ιδανικό τρόπο για αποθήκευση ενέργειας για τη χώρα μας, καθώς συνδυάζουν παραγωγή πράσινης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, αποθήκευση ενέργειας και έργα εξαιρετικά αυξημένης εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Φυσικά, θα συνεχιστούν οι επενδύσεις και στον τομέα της αιολικής ενέργειας, όπου προωθούνται σημαντικά έργα, όπως π.χ. στην Κρήτη και τη Νότια Εύβοια.

Η εταιρεία στοχεύει μετά την επίτευξη του στόχου του 1 GW μέσα στο 2018, να επιτύχει τα επόμενα χρόνια διπλασιασμό της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος στα επίπεδα των 2 GW.

Όμιλος Τέρνα Ενεργειακή

Ο όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διαθέτει δυναμική παρουσία στην αγορά ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα και ηγετική θέση στην αγορά της αιολικής ενέργειας. Σήμερα λειτουργεί 738 MW εγκατεστημένης ισχύος, εκ των οποίων τα 270 MW βρίσκονται εκτός Ελλάδος
Επιπρόσθετα 243 MW βρίσκονται σε φάση κατασκευής ή αναμένεται άμεσα η έναρξη κατασκευής τους.

Εμφανίζει διευρυμένη γεωγραφική διασπορά καθώς το 34,2% των εσόδων της Εταιρείας προέρχεται από πωλήσεις που πραγματοποιούνται στις αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ

Επίσης η δραστηριότητά της έχει ευρεία προϊοντική διασπορά, καθώς τα έσοδα προέρχονται από τέσσερις (4) δραστηριότητες: Ηλεκτρισμός από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (67,0%), Κατασκευές (13,4%), Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας (13,9%) και Παραχωρήσεις (e-ticket) (5,6%)

Ως προς τα οικονομικά της μεγέθη, η εταιρεία διαθέτει ισχυρή χρηματοοικονομική θέση. Το 2016 οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε €225,6 εκατ. και το EBITDA σε επίπεδο Ομίλου σε €115,8 εκατ.

Η εταιρική οργάνωση και λειτουργία του ομίλου είναι πλήρως καθετοποιημένη και συναντάται μόνο σε πολύ μεγάλα διεθνή utilities, ενώ μεταξύ άλλων η εταιρεία διαθέτει πιστοποιημένο ανεμολογικό εργαστήριο που διασφαλίζει τον εντοπισμό, την μελέτη και ανάπτυξη των πλέον αποδοτικών αιολικών πάρκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αποτέλεσμα, το χαρτοφυλάκιο έργων της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ να εμφανίζει εξαιρετικά υψηλή απόδοση, ανώτερη του μέσου όρου της αγοράς.

Ταυτόχρονα η εταιρεία μέσω των επενδύσεών της αναπτύσσεται αδιάλειπτα και αυξάνει τα μεγέθη της έχοντας ως πρώτο άμεσο στόχο τα 1.000 MW (1GW) έως τις αρχές του 2018. Μέχρι τα τέλη του επόμενου έτους η εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται να φτάσει τα 1130 MW.

 

πηγή  capital.gr

Ακολουθήστε το The Indicator στο Google news

Σχετικά Νέα