Σύσταση στην Τουρκία να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο

«Η κυβέρνηση της Τουρκίας θα πρέπει να σεβαστεί όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη χώρας, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων καλής γειτονίας καθώς και του σεβασμού στις εσωτερικές δικαστικές διαδικασίες των κρατών μελών».

Αυτό τονίζει ο επίτροπος Johannes Hahn, υπεύθυνος για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τις Διαπραγματεύσεις Διεύρυνσης, απαντώντας σε επιστολή του ευρωβουλευτή Νίκου Ανδρουλάκη για τις τουρκικές προκλήσεις.
Καλεί επίσης την Τουρκία να τηρήσει τα υψηλότερα πρότυπα όσον αφορά στον σεβασμό του κράτους δικαίου, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη προάσπιση βασικών ελευθερίων.

Σχετικά Νέα