Σφακιανάκης: Οι συμμετοχές των Σταύρου και Κρίστιαν Όλιβερ Τάκη στην ΑΜΚ

Η εταιρεία Σφακιανάκης ανακοίνωσε, ότι στις 22.08.2018 η εταιρεία Σφακιανάκης Συμμετοχών απέκτησε 9.013.652 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, συνολικής αξίας €2.884.368,64.

Επιπλέον, ο κ. Σταύρος Τάκη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας απέκτησε 6.219.733 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, συνολικής αξίας  €1.990.314,56.

Αντίστοιχα,  ο κ. Κρίστιαν Όλιβερ Τάκη (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005 και του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014) απέκτησε 185.578 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, συνολικής αξίας €59.384,96.

Σχετικά Νέα