Συντριπτικό «ναι» από τη γενική συνέλευση της MIG για την πώληση του ομίλου Υγεία

Με συντριπτική πλειοψηφία της τάξεως του 95,7% η γενική συνέλευση της MIG ενέκρινε την πώληση του ομίλου ΥΓΕΙΑ και ταυτόχρονα εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη της στους χειρισμούς της διοίκησης.

Παράλληλα, υπήρχε μεγάλη ικανοποίηση από τη γενική συνέλευση για το τίμημα της πώλησης του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, ενώ έγινε αναφορά στην υποτιθέμενη πρόταση Αποστολόπουλου, για την οποία σημειώθηκε ότι ουδέποτε υπήρξε επίσημη, τεκμηριωμένη και με εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση για το υποτιθέμενο τίμημα του 1 ευρώ ανά μετοχή, όπως παρουσιάστηκε μετά τη Γ.Σ. του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, στο εξώδικο προς τη MIG και σε δημοσιεύματα του τύπου.

Επίσης, έγινε παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 2017, από τη διοίκηση, με ειδική αναφορά στην αύξηση τζίρου του συνόλου των εταιρειών του Ομίλου και τη σημαντική βελτίωση αποτελεσμάτων, πράγμα που επετεύχθη σε μία χρονιά που οι τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν μεγάλη αύξηση.

Οι ενέργειες της Διοίκησης κινούνται σε 3 βασικούς άξονες: την αναδιάρθρωση δανείων μητρικής και θυγατρικών εταιρειών, τη βελτίωση αποτελεσμάτων και τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων για τη διασφάλιση μεγαλύτερης αξίας προς όφελος των εργαζομένων, των μετόχων και των πιστωτών.

Σχετικά Νέα