Συνεργασία J&P- Αβαξ και Παπαστράτος για εκσυγχρονισμό εργοστασίου

Κλείδωσε ντιλ μεταξύ της J&P- Αβαξ και της Παπαστράτος για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου σιγαρέτων στον Ασπρόπυργο, και ήδη άρχισαν οι εργασίες, αξίας €20,1 εκατομμυρίων. Η διάρκεια της σύμβασης είναι οκτώ μήνες.

Ειδικότερα το έργο αποσκοπεί στο να αναβαθμίσει και να εκσυγχρονίσει την μονάδα παραγωγής ώστε να φιλοξενηθεί η παραγωγή του νέου προϊόντος ράβδων καπνού «IQΟS». Πρόκειται για την τρίτη μονάδα παραγωγής και διάθεσης στην Ευρώπη, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το έργο περιλαμβάνει την ανακαίνιση των κτιρίων παραγωγής και αποθήκευσης του υφιστάμενου εργοστασίου, την κατασκευή νέων κτιρίων καθώς και την κατασκευή υποστηρικτικών εγκαταστάσεων που θα καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες των νέων εργοστασίων.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η κατασκευαστική εταιρεία ολοκλήρωσε το 2010 τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του εργοστασίου σιγαρέτων και γραφείων της Παπαστράτος, συνολικού προϋπολογισμού €49,6 εκατομμυρίων.

Σχετικά Νέα