Συνεδρίαση της Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ

ÔÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÔÏÕ ÓÕÑÉÆÁ ÓÔÇÍ ÊÏÕÌÏÕÍÄÏÕÑÏÕ (EUROKINISSI // ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ ÃÅÙÑÃÉÁ)

Συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, παρουσία του πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος .

Σχετικά Νέα