Αποφασίστηκε σήμερα η συγχώνευση της Eurobank με τη Grivalia

Τη συγχώνευση με την Grivalia αποφάσισε σήμερα σε έκτακτη συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της Eurobank.  Το διοικητικό συμβούλιο της Grivalia έχει ήδη εγκρίνει τη συγχώνευση των δύο σχημάτων, η οποία θα ενισχύσει την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας.

Η Grivalia διαθέτει χαρτοφυλάκιο 116 ακινήτων που περιλαμβάνει ακίνητα συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας περίπου 869.309 τ.μ. με εύλογη αξία 979,2 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος του περασμένου Ιουνίου, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου Grivalia (NAV) είχε διαμορφωθεί στα 900 εκατ. ή 8,88 ευρώ ανά μετοχή. Εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται σε 9,26 ευρώ ανά μετοχή.

Τόσο στη Eurobank όσο και στην Grivalia Properties σημαντικό ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου κατέχει ο διεθνής επενδυτικός όμιλος Fairfax.

Σχετικά Νέα