Δημοσιεύθηκε στις: Πα, Σεπ 30th, 2016

Στο Μέγαρο Μαξίμου ο Στουρνάρας

Ï õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí ÃéÜííçò ÓôïõñíÜñáò óôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ üðïõ åß÷áí óõíÜíôçóç ï ðñùèõðïõñãüò Áíôþíçò ÓáìáñÜò ìå ôïí ðñüåäñï ôïõ Eurogroup Æáí Êëïíô Ãéïýíêåñ,ÔåôÜñôç 22 Áõãïýóôïõ 2012. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÊÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÉÄÇÓ

Στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου διεξάγεται το ΚΥΣΕΑ, έφτασε πριν από λίγο ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Για τον αρθρογράφο

.made by gleo