Στο ένα εκατομμύριο οι θέσεις που χάθηκαν την περίοδο 2008-2015

bvcΧάθηκαν 1 εκατ. θέσεις εργασίας από το 2008 έως και το 2015, λόγω της οικονομικής κρίσης που βιώνει η Ελλάδα. Υπολογίζεται ότι είναι σχεδόν διπλάσιες με τις περίπου 500.000 θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν στα χρόνια της οικονομικής «άνθησης», δηλαδή από το 2001 έως το 2008.

Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Προγραμματισμού και οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Συγκρίνοντας τα στοιχεία του 4ου τριμήνου του 2015 με το αντίστοιχο του 2008, προκύπτει μείωση απασχολούμενων κατά 20,8% ή 956 χιλιάδες άτομα. Βέβαια, αν η σύγκριση γίνει με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 προκύπτει αύξηση απασχολούμενων κατά 3% ή 106 χιλιάδες άτομα.
Η παρατεταμένη μείωση της απασχόλησης, σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες του ΚΕΠΕ, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στα έσοδα του κράτους, αφού μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές και τα κονδύλια για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Ταυτόχρονα, αυξάνονται οι ανάγκες για κοινωνική προστασία. Λόγω της κρίσης μειώθηκαν οι απασχολούμενοι, που παράγουν και εισφέρουν στα Ασφαλιστικά Ταμεία και αυξήθηκαν οι άνεργοι και τα άτομα που δεν συμμετέχουν στην αγορά εργασίας.

Με αυτόν τον τρόπο, μετεβληθη αρνητικά ο δείκτης οικονομικής εξάρτησης, ο οποίος ενώ κατέγραφε τιμές κοντά στην μονάδα, από το 2012 και μετά κινείται έντονα πάνω από το 1,5 κάτι που σημαίνει ότι για κάθε έναν που εργάζεται αντιστοιχούν 1,5 άτομα που δεν εργάζονται, ακούσια και εκούσια. Ουσιαστικά, ο συγκεκριμένος δείκτης, αποτυπώνει το πρόσθετο βάρος που καλούνται οι απασχολούμενοι να διαχειριστούν, αφού «συντηρούν» επιπλέον άτομα.

Σχετικά Νέα