Στους ενδιαφερόμενους για τους λιγνίτες της ΔΕΗ και η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στην φάση Α (προκριματική φάση) της διαγωνιστικής διαδικασίας για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των Αποεπενδυόμενων Επιχειρήσεων Μελίτης ή/και Μεγαλόπολης της ΔΕΗ εκδήλωσε η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.

Σημειώνεται ότι η Φάση Α δεν περιλαμβάνει υποβολή δεσμευτικών προσφορών και ο σκοπός της είναι η επιλογή των Ενδιαφερομένων Μερών που επιδεικνύουν τη νομική, οικονομική και τεχνική ικανότητα που απαιτείται για τις Αποεπενδυόμενες Επιχειρήσεις.

Σχετικά Νέα