Στις 30 Μαρτίου τα οικονομικά μεγέθη της Εθνικής Τράπεζας

Την Πέμπτη, 30 Μαρτίου, θα ανακοινωθούν τα οικονομικά αποτελέσματα της Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ της Ελλάδος για το έτος χρήσης 2016.

Την ίδια ημέρα θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη για την παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων.

Σχετικά Νέα