Στις αρχές Μαΐου στη Βουλή το πολυνοµοσχέδιο για τη διαφήµιση

Στις αρχές Μαΐου αναµένεται να φτάσει στη Βουλή το πολυνοµοσχέδιο για τη διαφήµιση, το οποίο θα περιλαµβάνει διατάξεις για το ηλεκτρονικό σύστηµα αγοράς και πώλησης τηλεοπτικού διαφηµιστικού χρόνου, τη σύσταση Μητρώου Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου, την επιβολή της ποσόστωσης 70-30 υπέρ των περιφερειακών ΜΜΕ, τη δηµιουργία θεσµικού πλαισίου για τη θέσπιση καθεστώτος ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων στον τοµέα της οπτικοακουστικής παραγωγής και την ίδρυση εταιρείας διαστηµικών εφαρµογών.

 

Σχετικά Νέα