Στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού η Motor Oil- Ανακοίνωσε την εξαγορά της NRG Ενεργειακή

Στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού μπαίνει η Motor Oil, η οποία ανακοίνωσε την εξαγορά του 90% της NRG Trading House Ενεργειακή ΑΕ, εναλλακτικού προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας με μερίδιο αγοράς άνω του 1%.

Οπως ανακοινώθηκε από τη Motor Oil η κατ’ αρχήν συμφωνία αφορά στην απόκτηση ποσοστού 90% του του μετοχικού κεφαλαίου της εδρεύουσας στο Μαρούσι Αττικής εταιρείας NRG Trading House Ενεργειακή ΑΕ.

Αντισυμβαλλόμενη είναι η εδρεύουσα στην Κύπρο εταιρεία NRG GLOBAL ENERGY TRADING HOUSE LTD που είναι μοναδική μέτοχος της NRG Trading House Ενεργειακή ΑΕ.

Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας το ποσοστό της NRG GLOBAL ENERGY TRADING HOUSE LTD στην NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. θα μειωθεί σε 10%.

Η NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 2012 στον ενεργειακό κλάδο ως εναλλακτικός προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας και το σημερινό μερίδιο αγοράς της ξεπερνά το 1%. Το πελατολόγιο της NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. περιλαμβάνει μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, καθώς επίσης και οικιακούς πελάτες.

Η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από τις εποπτικές αρχές. Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με την πορεία της συναλλαγής με μεταγενέστερες ανακοινώσεις ή μέσω των ενδιάμεσων και ετήσιων οικονομικών εκθέσεων.

 

Σχετικά Νέα