Στη δημοσιότητα σήμερα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών

Δημοσιοποιούνται σήμερα Τετάρτη, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων για τα τελευταία δύο έτη.

Στις εκθέσεις που θα δοθούν στη δημοσιότητα έχει γίνει καταγραφή όλων των δηλωθέντων περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων.

Οι δηλώσεις πόθεν έσχες θα δοθούν στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες στις 12:30, από το γραφείο του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, σε μορφή cd και θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής στις 13:30.

Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης Τασία Χριστοδουλοπούλου, η Επιτροπή ανέθεσε τη διενέργεια λογιστικής ή οικονομικής πραγματογνωμοσύνης ή άλλων ελεγκτικών πράξεων σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, οι οποίοι εξέτασαν τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των ετών 2014 (χρήση 2013) και 2015 (χρήση 2014), ώστε να εκκινήσει η περίοδος της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων Πόθεν Έσχες χωρίς εκκρεμότητες.

 

Σχετικά Νέα