Δημοσιεύθηκε στις: Τρ, Ιούλ 21st, 2015

Στην εμπορική αξία οι πλειστηριασμοί ακινήτων

38890

Σοβαρή αλλαγή στη διαδικασία των πλειστηριασμών επιφέρει το 2ο νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα που κατατέθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στη Βουλή.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ως βάση θα λαμβάνεται πλέον υπ’ όψιν η εμπορική αξία του ακινήτου και όχι η αντικειμενική αξία όπως συνέβαινε μέχρι τώρα.

Συγκεκριμένα, η έκθεση του ΓΛΚ αναφέρει: «ως τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό ακινήτου ορίζεται η εμπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά τον χρόνο της κατάσχεσης. Σήμερα, ορίζεται η αξία που προκύπτει από τον προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου με αντικειμενικά κριτήρια σύμφωνα με τον ν. 1249/1982».

Οι εμπορικές αξίες, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, είναι αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με τις αντικειμενικές (σε κάποιες περιοχές μάλιστα η διαφορά είναι μεγαλύτερη ακόμη και του 30%). Έτσι, και οι πλειστηριασμοί θα γίνονται από χαμηλότερη τιμή «εκκίνησης». Αυτό είναι υπέρ των δανειστών (π.χ. τράπεζες), καθώς θα υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες ολοκλήρωσης του πλειστηριασμού, αλλά εις βάρος του οφειλέτη, ο οποίος θα μπορεί να χάσει το περιουσιακό του στοιχείο σε χαμηλότερο τίμημα.

Η συζήτηση για να αλλάξει η βάση υπολογισμού του ποσού της προσφοράς κατά τον πλειστηριασμό έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Νοέμβριο. Τότε, είχε τεθεί ως βάση συζήτησης ένα πλαίσιο το οποίο προέβλεπε ότι το 2015 θα αποτελέσει μεταβατικό έτος κατά το οποίο οι πλειστηριασμοί θα διενεργούνταν με βάση τις αντικειμενικές αξίες.

 

Για τον αρθρογράφο

.made by gleo