ΣτΕ: Πώς σταματάει πιθανές αυθαιρεσίες της Εφορίας

Με απόφαση του ΣτΕ ξεκαθαρίζεται ότι τυγχάνει εφαρμογής και στο πεδίο της φορολογίας εισοδήματος η αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του φορολογούμενου. Κι αυτό ως έκφανση της θεμελιώδους αρχής της χρηστής φορολογικής Διοίκησης.

Το σκεπτικό του ΣτΕ
Το ΣτΕ έκρινε ότι η ενεργοποίηση της αρχής προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προϋποθέτει θετική ενέργεια αρμόδιου οργάνου της Διοίκησης. Για παράδειγμα όπως είναι η εγκύκλιος με την οποία υποδεικνύεται ρητώς στους φορολογούμενους ορισμένη συμπεριφορά ως σύμφωνη με τις διατάξεις του νόμου.

Παρόλο που η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης έχει ηθική διάσταση και παραπέμπει στις πρωταρχικές βάσεις της εκάστοτε έννομης τάξης, δεν… γίνεται να “ράβεται” και να “κόβεται” στα μέτρα των φορολογουμένων.

Σχετίζεται άμεσα με την αρχή της ασφάλειας δικαίου. Αλλά δεν ταυτίζεται με αυτή. Όπως η ασφάλεια δικαίου, έτσι και η αρχή της εμπιστοσύνης κατατείνει στη σταθεροποίηση των νομικών καταστάσεων και στην απόκρουση αιφνίδιων και αυθαίρετων αλλαγών της έννομης τάξης.

Αξίζει να σημειωθεί το εξής: Ενδεικτικό είναι ότι το ΣτΕ έκρινε πως δεν μπορεί να γίνει επίκληση της αρχής προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης σε περίπτωση μη έγερσης από τη φορολογική Διοίκηση ζητήματος ανακρίβειας του δηλωθέντος τιμήματος της αγοραπωλησίας, σε σχέση με δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου που υποβλήθηκε (ΣτΕ Β΄ Τμ. 2607/2018).

Σχετικά Νέα