ΣτΕ: Απορρίπτεται η ανώνυμη καταγγελία ως στοιχείο φοροδιαφυγής

Η παραγραφή φορολογικών αξιώσεων μετά από πενταετία, ισχύει ακόμα και σε περίπτωση κατοπινής ανώνυμης καταγγελίας φοροδιαφυγής, αποφάνθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας μετά από προσφυγή δικηγόρου.

Το Β΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με σημερινή απόφασή του (υπ΄ αριθμ. 172/2018) έκρινε ότι δεν αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο η «ανώνυμη καταγγελία» για φοροδιαφυγή πολίτη, ούτε επίσης αποτελεί «συμπληρωματικό στοιχείο» η λεγόμενη «πληροφοριακή έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήματος» του ΣΔΟΕ, προκειμένου να μπορεί να παραταθεί ο φορολογικός έλεγχος, πλέον των πέντε ετών.

H σημερινή αυτή απόφαση του Β΄ Τμήματος του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου, αποτελεί προέκταση της περσινής ομόφωνης απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ (1738/2017) η οποία με πρόεδρο του Νικόλαο Σακελλαρίου έκρινε ότι η παραγραφή των φορολογικών αξιώσεων είναι πενταετής και οι συνεχείς παρατάσεις παραγραφής είναι αντισυνταγματικές. Ακόμη, κρίθηκε με την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, ότι εφόσον προκύψουν πραγματικά «συμπληρωματικά στοιχεία» ο χρόνος παραγραφής επεκτείνεται στην δεκαετία.

Το Β΄ Τμήμα το απασχόλησε σήμερα η περίπτωση «ανώνυμης καταγγελίας» η οποία ανέφερε ότι 34 δικηγόροι των Αθηνών φοροδιαφεύγουν. Μετά από αυτό, το ΣΔΟΕ Αττικής ζήτησε να διενεργηθούν έλεγχοι και στους 34 αυτούς δικηγόρους και έγινε άρση του τραπεζικού απορρήτου στο σύνολο των τραπεζικών λογαριασμών των δικηγόρων. Ένας εξ αυτών προσέφυγε στη διοικητική δικαιοσύνη, καθώς η ΙΓ΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών του καταλόγισε διορθωτικό φόρο εισοδήματος και πρόσθετο φόρο λόγω ανακρίβειας των φορολογικών δηλώσεών του πλέον της 5ετίας.

Το Β΄ Τμήμα με πρόεδρο της αντιπρόεδρο Μαίρη Σάρπ, αφού επανέλαβε τις θέσεις της περσινής απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ, επισημαίνει ότι σύμφωνα

τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και υπό το πρίσμα της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας, «ο φορολογικός έλεγχος (και ο καταλογισμός φόρου και ο πρόσθετου φόρου λόγω ανακριβούς δήλωσης) πρέπει να διενεργείται, κατ΄ αρχήν εντός της πενταετίας και κατά παρέκκλιση εντός της 10ετίας εάν περιέλθουν σε γνώση της φορολογικής αρχής «συμπληρωματικά στοιχεία», δηλαδή στοιχεία αποδεικτικά της ύπαρξης μη δηλωθέντος φορολογικού εισοδήματος, τα οποία δικαιολογημένα δεν είχε υπόψη της η φορολογική αρχή κατά την πενταετία».

Παράλληλα, το Β΄ Τμήμα έκρινε ότι δεν αποτελούν «συμπληρωματικά στοιχεία», που να δικαιολογούν την επιμήκυνση των φορολογικών έλεγχων πέραν της πενταετίας, η «ανώνυμη καταγγελία» στις φορολογικές αρχές για φοροδιαφυγή και η γνωστή «πληροφοριακή έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήματος» του ΣΔΟΕ η οποία αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη για τον έλεγχο της φορολογικής αρχής.

Πληροφορίες: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Σχετικά Νέα