Στα 63 τρισ. δολ το παγκόσμιο χρέος, με το 31,8% στις ΗΠΑ και η ειδική περίπτωση της Ελλάδος

Με βάση τα απόλυτα μεγέθη οι 5 χώρες με το μεγαλύτερο χρέος κατέχουν το 66% του παγκόσμιου χρέους ή 41,6 τρισεκ. δολάρια.
Στα 63 τρισεκατομμύρια δολάρια ανέρχεται το συνολικό παγκόσμιο χρέος με το 31,8% ή 20 τρισεκ. να αντιστοιχεί τις ΗΠΑ. 
Σε μια ιδανική κατάσταση, οι κυβερνήσεις απλώς δανείζονται από τις αγορές για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων δημοσιονομικών ελλειμμάτων ή για τη χρηματοδότηση έργων κρίσιμης σημασίας. Ωστόσο, όπως σημειώνει το Visual Capital, σε ολόκληρη την υφήλιο, οι χώρες έχουν υιοθετήσει την ιδέα της ύπαρξης σταθερών ελλειμμάτων ως κανονικότητα για κράτη και επιχειρήσεις.
Ωστόσο η υπερβολική συσσώρευση χρέους δεν είναι υγιής για τις χώρες ή για την παγκόσμια οικονομία στο σύνολό της.
Οι ΗΠΑ είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα της “παρακμής του χρέους” – η χώρα δεν έχει εμφανίσει ετήσιο πλεόνασμα του προϋπολογισμού από το 2001, όταν το ομοσπονδιακό χρέος ήταν μόνο 6,9 τρισεκ. δολάρια ή 54% του ΑΕΠ.
Πλέον το αμερικανικό χρέος έχει διογκωθεί σε περίπου 20 τρισεκ. δολάρια και αντιστοιχεί στο 107% του αμερικανικού ΑΕΠ και  ισοδυναμεί με το 31,8% του παγκόσμιου κρατικού χρέους
Το χρέος έχει δύο τρόπους μέτρησης σε απόλυτα μεγέθη η ονομαστική αξία του χρέους και η σχέση χρέους προς το ΑΕΠ.
Με βάση τα απόλυτα μεγέθη οι 5 χώρες με το μεγαλύτερο χρέος κατέχουν το 66% του παγκόσμιου χρέους ή 41,6 τρισεκ. δολάρια.
Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι ΗΠΑ έχουν 20 τρισεκ. χρέος και η Κίνα προσεγγίζει τα 5 τρισεκ. δηλαδή το ¼ του αμερικανικού χρέους.
Ως προς την σχέση χρέους προς ΑΕΠ η Ελλάδα σταθερά κατέχει εδώ και 10 χρόνια την δεύτερη μεγαλύτερη σχέση χρέους προς ΑΕΠ στο 181% με την Ιαπωνία στο 239,3%, ο Λίβανος 148,7% και η Ιταλία με 132,6%.
Η Ελλάδα αποτελεί ειδική περίπτωση καθώς στο βασικό σενάριο του ΔΝΤ, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας θα φτάσει το 275% του ΑΕΠ μέχρι το 2060, όταν οι χρηματοδοτικές ανάγκες του θα αντιπροσωπεύουν το 62% του ΑΕΠ.
Η Ελλάδα, για παράδειγμα, συνεχίζει να διατηρεί σταθερά ένα μη βιώσιμο χρέος.
Πρόσφατα, τόσο ο ΔΝΤ όσο και οι πιστωτές της ζώνης του ευρώ ζήτησαν από τη χώρα να εφαρμόσει έναν νόμο που θα θεσπίζει αυτομάτως μέτρα λιτότητας, εάν δεν σημειωθεί πλεόνασμα του προϋπολογισμού 3,5% του ΑΕΠ.
Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι η συσσώρευση χρέους δεν αποτελεί την κανονικότητα

Σχετικά Νέα