Στα 43.585 εκατ. ευρώ τα έσοδα το ενδεκάμηνο του έτους

Στα 43.585 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου.

Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται 43 εκατ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Την ίδια περίοδο πέρυσι τα έσοδα είχαν διαμορφωθεί στα 39.934 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα το ταμειακό αποτέλεσμα κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 1.423 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1.902 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 3.380 εκατ. ευρώ που αφορούν στην πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, διαμορφώθηκαν σε 44.826 εκατ. ευρώ, από 42.230 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2015.

Σχετικά Νέα