Σε επιστροφή χρημάτων προς τους Δήμους προχωρά ο ΕΔΣΝΑ

1409skoupidianewpost

Σε επιστροφή ποσού ύψους 1.602.645,69 ευρώ προς τους Δήμους – μέλη του, προχωρά ο ΕΔΣΝΑ, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση (αρ. 221/2016) της Εκτελεστικής Επιτροπής του.
Το ποσό αυτό είχε προκύψει μετά τη μείωση της εισφοράς των Δήμων ανά τόνο εισερχομένων απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ για το έτος 2015 και τον καθορισμό της οριστικής ετήσιας εισφοράς των Δήμων – Μελών του ΕΔΣΝΑ, στην τιμή των 45,20 ευρώ. Επισημαίνεται δε ότι για το έτος 2014 οι Δήμοι – Μέλη του ΕΔΣΝΑ είχαν πληρώσει 49,10 ευρώ ανά τόνο εισερχόμενων απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Φυλής.

Προκειμένου να συμβάλει άμεσα στην οικονομική ανακούφιση των Δήμων – μελών του, που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες, ο ΕΔΣΝΑ μείωσε από το 1ο τρίμηνο του 2016, το ποσό που έπρεπε να τους παρακρατήσει μέσω ΔΕΗ, συμψηφίζοντάς το με το σύνολο του ποσού που έπρεπε να τους επιστρέψει. Σημειώνεται ότι αυτό έγινε στους Δήμους που είχαν αρνητική εκκαθάριση, ενώ για εκείνους που είχαν θετική εκκαθάριση, η εισφορά τους επιμερίστηκε ισόποσα και στα τέσσερα τρίμηνα που θα γίνει η παρακράτηση των οφειλόμενων στον ΕΔΣΝΑ ποσών, μέσω της ΔΕΗ.

Με τον τρόπο αυτό ο ΕΔΣΝΑ αποδεικνύει εμπράκτως το πώς αντιλαμβάνεται και υλοποιεί την κοινωνική του προσφορά απέναντι στους Δήμους – μέλη του, επιδιώκοντας τη διευκόλυνσή τους στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Σχετικά Νέα