ΣΕΒ: Μέσω των εξαγωγών θα έρθουν παραγωγικές επενδύσεις στην Ελλάδα

Μέσω της ανάπτυξης των εξαγωγών ανοίγει ο δρόμος για περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες μπορούν να φέρουν το καλύτερο αναπτυξιακό αποτέλεσμα αλλά και τις πιο ποιοτικές θέσεις εργασίας στη χώρα μας. Αυτό ήταν το μήνυμα των μελών του ΣΕΒ και των ευρωπαίων εταίρων του με αφορμή τη διήμερη συνεδρίαση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και Εμπορίου (IRC) του ευρωπαϊκού συνδέσμου βιομηχανιών και επιχειρήσεων BusinessEurope που διεξήχθη στην Αθήνα.
«Οι εξαγωγές είναι κινητήριος δύναμη για μια οικονομία, γιατί προϋποθέτουν την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών διεθνώς ανταγωνιστικών. Δημιουργούνται έτσι οι προϋποθέσεις για παραγωγικές επενδύσεις, για επενδύσεις οι οποίες εστιάζουν στη γνώση και στην καινοτομία και μ’ αυτή τη λογική όλοι οι ασχολούμενοι με τη βιομηχανία ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις αυτές», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας με αφορμή την φιλοξενία της Επιτροπής προσθέτοντας ότι η BusinessEurope επέλεξε φέτος την Ελλάδα για τη συνεδρίαση της Επιτροπής IRC για να «δώσει έτσι το μήνυμα ότι η χώρα μας πρέπει να είναι πρόθυμη και ανοιχτή στις ξένες επενδύσεις, να είναι πρόθυμη και ανοιχτή να δημιουργήσει ένα φιλοεπενδυτικό και φιλοεπιχειρηματικό περιβάλλον».
Όπως τονίστηκε, στην ΕΕ το διεθνές εμπόριο δημιουργεί 2,3 τρισ. δολάρια προστιθέμενη αξία και υποστηρίζει 36 εκατ. θέσεις εργασίας (με 450.000 εξ αυτών στην Ελλάδα), με αύξηση άνω του 65% την περίοδο 2000 – 2017. Αυτές οι θέσεις εργασίας αμείβονται κατά μέσο όρο 12% καλύτερα από τις θέσεις στην υπόλοιπη οικονομία.
Στο πλαίσιο αυτό, η συμμετοχή της Ελλάδας στο διεθνές εμπόριο παραμένει περιορισμένη αν και σταθερή. Η αύξηση των εξαγωγικών μας επιδόσεων δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε να μεταφράζεται σε μεγαλύτερη συμμετοχή στο διεθνές εμπόριο. Οι ελληνικές εξαγωγές διαμορφώνονται το 2017 σε 0,184% των παγκόσμιων εξαγωγών, στο ίδιο περίπου επίπεδο των αρχών της 10ετίας του 2000, όταν οι αντίστοιχες εξαγωγές στην παγκόσμια οικονομία αυξανόντουσαν με ταχύτερους ρυθμούς.
Πέντε δράσεις για την ενίσχυση των εξαγωγικών επιδόσεων
Με στόχο την ενίσχυση της εξαγωγικής επίδοσης της χώρας κατετέθησαν από τον ΣΕΒ και τη Business Europe προτάσεις για δράσεις που αφορούν την:
1. Συνεχή ενημέρωση των εξαγωγικών επιχειρήσεων για τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Συνθήκες Ελεύθερου Εμπορίου.
2. Ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας στη διαπραγμάτευση των Συνθηκών Ελεύθερου Εμπορίου της ΕΕ.
3. Δημιουργία Ενιαίου Εθνικού Φορέα Εξωστρέφειας.
4. Ενίσχυση δράσεων προώθησης των εξαγωγών μέσα από προγράμματα ΕΣΠΑ.
5. Προγράμματα μεγέθυνσης της εξαγωγικής βάσης της χώρας.
Σημαντική σύμφωνα με τον ΣΕΒ είναι η απρόσκοπτη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. «Δυστυχώς, η μεταρρυθμιστική κόπωση είναι εμφανής. Χωρίς ακόμα μεγαλύτερη μεγέθυνση της παραγωγικής βάσης, χωρίς στήριξη της καινοτομίας, χωρίς άρση των εμποδίων στο επιχειρηματικό περιβάλλον, χωρίς επενδυτική κινητοποίηση, χωρίς άρση της υπερ-φορολόγησης και του μη μισθολογικού κόστους, χωρίς ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας δεν θα μπορέσουμε να έχουμε κάποια ουσιώδη μεταβολή στον παραγωγικό προσανατολισμό της οικονομίας», σχολίασε αντιπρόεδρος του ΣΕΒ Κωνσταντίνος Μπίτσιος, προσθέτοντας ότι από τις 70 προτάσεις χρήσιμων μεταρρυθμίσεων που έχει κάνει ο ΣΕΒ μόνο δύο παρουσιάζουν ουσιαστική πρόοδο.
«Η Επιτροπή εξέτασε στη συνεδρίαση της στην Αθήνα πώς η νέα στρατηγική για το ελεύθερο εμπόριο και τις επενδύσεις θα προωθήσει αποτελεσματικά τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας προϋποθέτουν ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον με λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερα εμπόδια για τον επενδυτή, σεβασμό στο κράτος δικαίου, ανταγωνιστικό φορολογικό καθεστώς και ευκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ειδικά για τις ΜμΕ», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και Επενδύσεων (IRC) της Business Europe, Niklas Bergstrom.
Σημειώνεται ότι στη χθεσινή συνεδρίαση ήταν παρών ο Λόης Λαμπριανίδης, γενικός γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, ο οποίος παρουσίασε τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της χώρας στην Επιτροπή, ενώ στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Δημήτρης Λιάκος, παρουσίασε στην Επιτροπή τις πρωτοβουλίες για την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα.
insider.gr

Σχετικά Νέα