ΣΕΒ: Η ανάπτυξη της βιομηχανίας το «κλειδί» για ποιοτικότερες θέσεις εργασίας

Ο Σύνδεσμος επισημαίνει, ότι πρέπει άμεσα να αρθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια, ιδίως όσον αφορά στην χωροθέτηση και την αδειοδότηση βιομηχανικών δραστηριοτήτων.
Σε αλλαγή του αναπτυξιακού προτύπου της Ελλάδας προς εξωστρεφείς και δυναμικές δραστηριότητες, όπως είναι η βιομηχανία, καλεί ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο του για την ελληνική οικονομία, επισημαίνοντας ότι η βιομηχανία είναι το «κλειδί» για την επάνοδο της ελληνικής οικονομίας σε ανώτερο επίπεδο απασχόλησης και ευημερίας.
Όπως αναφέρει «η ελληνική οικονομία βρίσκεται εγκλωβισμένη σε ένα στρεβλό αναπτυξιακό πρότυπο χαμηλής προστιθέμενης αξίας, που αναγκάζει τους εργαζόμενους και ιδίως τους νέους με υψηλότερα μορφωτικά προσόντα, να στρέφονται είτε στο εξωτερικό, είτε σε εργασίες χαμηλότερης οικονομικής αποδοτικότητας.
Το φαινόμενο αυτό εντάθηκε στα χρόνια της κρίσης με συνέπεια την απώλεια πολύτιμου ανθρώπινου κεφαλαίου για τη χώρα.
Η αλλαγή του αναπτυξιακού προτύπου προς εξωστρεφείς και δυναμικές δραστηριότητες, όπως είναι η βιομηχανία, που παράγει είτε για εξαγωγές είτε προς υποκατάσταση εισαγωγών, είναι το κλειδί για την επάνοδο της ελληνικής οικονομίας σε ανώτερο επίπεδο απασχόλησης και ευημερίας.
Η βιομηχανία δημιουργεί καλοπληρωμένες και πιο σταθερές θέσεις εργασίας (κατά κανόνα πλήρους απασχόλησης), που μπορούν να απορροφήσουν ανθρώπινο δυναμικό υψηλότερης εξειδίκευσης και μορφωτικού επιπέδου και έτσι να βελτιώσει τις εργασιακές ευκαιρίες του εργατικού δυναμικού, που σήμερα απασχολείται με χαμηλές αποδοχές σε δουλειές χαμηλής παραγωγικότητας και επαγγελματικής ανέλιξης.
Μία τέτοια αναβάθμιση του παραγωγικού προτύπου της χώρας απαιτεί την άρση όλων των αντικινήτρων στη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων, όπως είναι το υψηλό ενεργειακό και μη μισθολογικό κόστος, που πλήττει τις μεγαλύτερες και πιο οργανωμένες επιχειρήσεις και οδηγεί την ελληνική βιομηχανία σε σοβαρό ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σχέση με τους βιομηχανικούς κολοσσούς στην παγκόσμια αγορά.
Πρέπει επίσης, χωρίς καθυστέρηση, να αρθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια, ιδίως όσον αφορά στην χωροθέτηση και την αδειοδότηση βιομηχανικών δραστηριοτήτων.
Τέλος,  απαιτείται μία ευρεία ενημερωτική εκστρατεία για το ρόλο και τη συνεισφορά της βιομηχανίας, καθώς και για τις δυνατότητες που προσφέρει για απασχόληση σε ποιοτικές θέσεις εργασίας.
Η ενίσχυση της βιομηχανίας προς την κατεύθυνση της εξωστρέφειας απαντά και στο χρόνιο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και του επίμονου ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο που την  καθηλώνει σε χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης.
Η πρόσκαιρη βελτίωση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών πρέπει να παγιωθεί με την αύξηση της προστιθέμενης αξίας της βιομηχανίας και του τομέα των διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών ως προϋπόθεση για τη βιώσιμη και διατηρήσιμη έξοδο της Ελληνικής οικονομίας από την κρίση».

Σχετικά Νέα