ΣΕΒ: Αναγκαίος ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας

Την ανάγκη υλοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας υπογραμμίζει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), σε ειδική του μελέτη για την ψηφιακή στρατηγική, τονίζοντας ότι αυτό το σχέδιο θα οδηγήσει σε επιπλέον άνοδο του ΑΕΠ και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, ο ΣΕΒ επισημαίνει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί όρο επιβίωσης για τις σύγχρονες οικονομίες, καθώς οι χώρες με πλεονάσματα στην υιοθέτηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών, είναι οι πρωταγωνιστές του σήμερα και του αύριο.

«Καθώς η Ελλάδα έχει ήδη χάσει πολύτιμο έδαφος στον διεθνή ψηφιακό ανταγωνισμό είναι επιτακτική ανάγκη να ενεργήσει άμεσα, σε πολλαπλούς άξονες, συγχρονισμένα και σε περιορισμένο χρονικό ορίζοντα» σπεύδει να προσθέσει.

Συγκεκριμένα, συνεχίζει ο Σύνδεσμος, η Ελλάδα καλείται να υιοθετήσει μια «συνολική» ψηφιακή στρατηγική σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η οποία θα ωθήσει δυναμικά τη χώρα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό της, θα ενισχύσει θετικά την ψηφιακή της ωριμότητα καθώς και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Αυτή η «συνολική» ψηφιακή στρατηγική στοχεύει:

στην υλοποίηση των βασικών προαπαιτουμένων

την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό του Κράτους με τα εργαλεία ψηφιακής διακυβέρνησης

τη δημιουργία Εθνικών Κλαδικών Δράσεων σε τομείς ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

τη δημιουργία ενός Ελληνικού Ψηφιακού Κόμβου με διεθνή παρουσία.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, η υλοποίηση αυτού του σχεδίου εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε επιπλέον άνοδο του ΑΕΠ έως και 7,6 δισ. (4% του ΑΕΠ) τα επόμενα τέσσερα χρόνια και τη δημιουργία 50.000 νέων, μόνιμων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Απαιτεί, ωστόσο, 1,9 δισ. ευρώ επιπρόσθετες επενδύσεις στις ψηφιακές τεχνολογίες. «Όμως πιο σημαντικό είναι ότι το 2021 η χώρα θα είναι πλέον έτοιμη να επιχειρήσει το άλμα που θα την εντάξει στις ψηφιακά ανεπτυγμένες χώρες» καταλήγει η ανάλυση του Συνδέσμου.

Σχετικά Νέα