Σήμερα η καταβολή του Οικογενειακού επιδόματος από τον ΟΓΑ

newego_LARGE_t_1101_54517850

Σήμερα η καταβολή  στους διακαιούχους που υπέβαλαν αίτηση μέχρι τις 26-6-2015 και πληρούν τις προϋποθέσεις του Οικογενειακού επιδόματος  Β’ τριμήνου 2015 (Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών)Η πληρωμή αφορά 235.463 δικαιούχους και η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 64.921.421,42€.

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους υπέβαλαν αίτηση και δεν τους καταβληθεί το επίδομα μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oga.gr), στην ειδική εφαρμογή «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων», προκειμένου να ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν.

Σχετικά Νέα