Σήμερα η κατάθεση του πατέρα του Παύλου Φύσσα στη δίκη της ΧΑ

Äßêç ôçò "×ñýóçò ÁõãÞò" óôçí äéêáóôéêÞ áßèïõóá ôùí öõëáêþí Êïñõäáëëïý áðü ôï ÔñéìåëÝò Åöåôåßï ÊáêïõñãçìÜôùí ôçò ÁèÞíáò, ôï ïðïßï óõíåäñéÜæåé óôçí åéäéêÜ äéáìïñöùìÝíç áßèïõóá ôùí ãõíáéêåßùí öõëáêþí Êïñõäáëëïý ôçí ÄåõôÝñá 14 Óåðôåìâñßïõ 2015. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Σήμερα, δύο χρόνια μετά τη δολοφονία του γιου του, θα ανέβει στο βήμα ο πατέρας του Παύλου Φύσσα για να καταθέσει στη δίκη για τη δράση της Χρυσής Αυγής, στη δικαστική αίθουσα των φυλακών Κορυδαλλού. Ύστερα, από πολλές συνεδριάσεις και αργή διαδικασία, ο Παναγιώτης Φύσσας θα είναι ο πρώτος μάρτυρας στη λίστα των 131 μαρτύρων κατηγορητηρίου.

Θα μιλήσει για το παιδί του, για τον εργάτη γιο του, μέλη και οι δύο του Συνδικάτου Μετάλλου Πειραιά, για όσα συνέβαιναν «κάτω στη Ζώνη με τη Χρυσή Αυγή», για τον μουσικό γιο του, για τον «αντιφασίστα» γιο του που πέθανε σε «δημόσια θέα» μαχαιρωμένος τρεις φορές από τον Ρουπακιά.

Το δραστήριο μέλος της Χρυσής Αυγής που το βράδυ της 17ης Σεπτεμβρίου 2013 έσπευσε αμέσως όταν ειδοποιήθηκε με μήνυμα στο κινητό και οδηγώντας ανάποδα στην Παναγή Τσαλδάρη στο Κερατσίνι σκότωσε τον 34χρονο με τη βοήθεια και υπό τα βλέμματα μελών «τάγματος Εφόδου» της Χρυσής Αυγής.

Τόσο ο πατέρας του Παύλου Φύσσα όσο και η μητέρα, συγγενείς και φίλοι του, βρίσκονται στην δικαστική αίθουσα των φυλακών Κορυδαλλού από τις 20 Απριλίου που ξεκίνησε η εκδίκαση της υπόθεσης για την εγκληματική οργάνωση.

Σχετικά Νέα