Ρύθμιση με 120 δόσεις και κούρεμα για οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία

Η υπουργός Εργασίας µιλά για τη µάχη κατά της ανεργίας και για τη νέα ρύθµιση των 120 δόσεων για τα ασφαλιστικά ταµεία, προαναγγέλλοντας κούρεµα βασικής οφειλής.

Κούρεμα της βασικής οφειλής θα περιλαµβάνει η ρύθµιση των 120 δόσεων για τα ασφαλιστικά ταµεία.

Η υπουργός Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου µε τη συνέντευξή της προϊδεάζει πως η αύξηση τουκατώτατου µισθού θα είναι «αισθητή».

Κυρία υπουργέ, περί τα µέσα Ιανουαρίου αναµένονται οι ανακοινώσεις για την αύξηση του κατώτατου µισθού. Θα υπάρξει κάποια σηµαντική αύξηση;

Υπηρετούµε τον κεντρικό στόχο της ενίσχυσης του εισοδήµατος των εργαζοµένων, τόσο µε την αύξηση του κατώτατου µισθού όσο και µε την επαναφορά, ήδη από την 21η Αυγούστου 2018, των βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιανουαρίου θα αυξήσουµε τον κατώτατο µισθό και θα καταργήσουµε τον υποκατώτατο µισθό για τους νέους έως 25 ετών, όπως έχουµε δεσµευτεί προς τους εργαζόµενους. Η διαδικασία για το ύψος της αύξησης βρίσκεται στο τελικό της στάδιο και είναι αδόκιµο πριν από την ολοκλήρωσή της να προκαταλάβει κανείς το αποτέλεσµα. Η αύξηση του κατώτατου µισθού θα είναι αισθητή και υπογραµµίζω ότι ο νέος αυξηµένος κατώτατος µισθός θα ισχύει χωρίς ηλικιακές διακρίσεις. Τούτο σηµαίνει ότι για τους νέους έως 25 ετών η αύξηση θα είναι ιδιαιτέρως σηµαντική.

Πότε θα είναι έτοιµη η νέα ρύθµιση των 120 δόσεων για τα ασφαλιστικά ταµεία και ποιους θα αφορά;

Σχεδιάζεται ένα διακριτό σχήµα ρύθµισης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταµεία που θα τεθεί σε εφαρµογή το πρώτο τρίµηνο του 2019 και θα δώσει ανάσα σε δεκάδες χιλιάδες επαγγελµατίες. Επιδιώκουµε το σχήµα αυτό να είναι πιο ευέλικτο από το υφιστάµενο του εξωδικαστικού συµβιβασµού, ώστε να µπορούν όσο το δυνατόν περισσότεροι οφειλέτες να ρυθµίσουν και να εξοφλήσουν τις οφειλές τους. Το αξιοσηµείωτο αυτού του σχήµατος ρύθµισης είναι ότι πέραν των δόσεων θα περιλαµβάνει και κούρεµα βασικής οφειλής. Οι λεπτοµέρειες θα εξειδικευτούν και θα ανακοινωθούν το αµέσως επόµενο διάστηµα.

Έχετε προβλέψει ότι µέσα στο 2019 η ανεργία µπορεί να µειωθεί περαιτέρω. Εκτιµάτε πόσες νέες θέσεις απασχόλησης µπορούν να δηµιουργηθούν;

∆ουλεύουµε εντατικά για τη διαρκή αποκλιµάκωση της ανεργίας.Το ποσοστό της έχει µειωθεί πάνω από 7 µονάδες σε σχέση µε αυτό που παραλάβαµε. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν αύξηση των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα κατά 376.000 σε σχέση µε το 2014 ή σχεδόν κατά 25%.Ανασχεδιάσαµε τα προγράµµατα εργασίας του ΟΑΕ∆, ώστε να καλύπτουν όλες τις κατηγορίες των ανέργων, ενώ ειδικά για τους νέους υψηλών προσόντων υλοποιούµε πλέον προγράµµατα µε ιδιαίτερα βελτιωµένους µισθούς.

Η κυβέρνηση προσπαθεί να διορθώσει αδικίες του παρελθόντος, όµως αρκούν κάποιες αποσπασµατικές παρεµβάσεις που προκαλούν προσωρινή ανακούφιση;

Οι παρεµβάσεις µας δεν είναι αποσπασµατικές. Αντιθέτως οικοδοµούν ένα σταθερό πλαίσιο για κοινωνικά δίκαιη και βιώσιµη ανάπτυξη. Για περισσότερες και καλύτερα αµειβόµενες θέσεις εργασίας. Για προστασία και στήριξη των συνταξιούχων. Για ενίσχυση της δηµόσιας κοινωνικής ασφάλισης, της δηµόσιας υγείας και παιδείας.  ∆ιαθέτουµε κάθε ευρώ του δηµοσιονοµικού χώρου που θα επεκτείνεται τα επόµενα χρόνια , ώστε να αποκαθιστούµε αδικίες και να στηρίζουµε πλέον όχι µόνο τους πιο αδύναµους αλλά και τα µεσαία κοινωνικά στρώµατα.

Σχετικά Νέα