Π. Παυλόπουλος: Μην υποτιμούμε διόλου τη σημασία του Κανόνα Δικαίου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπογράμμισε την ανάγκη ο κανόνας δικαίου να λαμβάνει υπόψη του τις δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες.

Ο κανόνας δικαίου δεν μπορεί να παραβλέπει, κατά την «σύλληψη», την ερμηνεία και την εφαρμογή του, τις δύσκολες κοινωνικές συνθήκες – ως απόρροια της σκληρής οικονομικής πραγματικότητας. Αυτό είναι το ισχυρό μήνυμα, που εξέπεμψε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, από το βήμα του νομικού και πολιτικού συνεδρίου, που πραγματοποιείται στη Βουλή, για το «ευ νομοθετείν».

Μιλώντας ταυτοχρόνως για την ανάγκη να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ανέδειξε ως παράγοντα, ο οποίος δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην κανονιστική ισχύ του κανόνα δικαίου, «ιδίως ως προς την αποτελεσματική παραγωγή των έννομων αποτελεσμάτων του», την ταχύτατη εξέλιξη της οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας, μέσα σ’ ένα πολύπλοκο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον, που επηρεάζεται και από την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τόνισε πως λόγω αυτής της ταχύτατης εξέλιξης της οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας, μέσα από την οποία παράγεται και την οποία επιχειρεί να επηρεάσει κανονιστικώς, ο κανόνας δικαίου, σε πολλές τουλάχιστον περιπτώσεις, φαίνεται ήδη ξεπερασμένος κατά την έναρξη της ισχύος του. «Άρα δεν είναι, επίσης σε πολλές τουλάχιστον περιπτώσεις, σε θέση να ρυθμίσει αποτελεσματικώς την δράση των μελών του κοινωνικού συνόλου, επέκεινα δε να διασφαλίσει πλήρως και την αρχή της νομιμότητας της διοικητικής δράσης», υπογράμμισε.

Όπως τόνισε ο Προκόπης Παυλόπουλος, λόγω της ως άνω ιδιομορφίας, ο κανόνας δικαίου αλλάζει συνεχώς, με αποτέλεσμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, «τόσον οι πολίτες όσο και τα ίδια τα κρατικά όργανα να παραβιάζουν τις διατάξεις του δίχως να το πράττουν κατά συνείδηση».

Μέσα σε αυτό το «κανονιστικό περιβάλλον», όπως διεμήνυσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας,

– ο μεν νομοθέτης, καλείται να φέρει σε πέρας το έργο του με τρόπο ώστε, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα καλής νομοθέτησης, να θωρακίσει την κανονιστική δύναμη του κανόνα δικαίου,

– ο δε δικαστής, και ιδίως εκείνος που έχει την δικαιοδοσία ελέγχου της αρχής της νομιμότητας της δράσης των κρατικών οργάνων, καλείται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε (δια της κατάλληλης ερμηνείας του κανόνα δικαίου) να τον προσαρμόσει, κατά το δυνατόν, στην διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα και να διευκολύνει έτσι την ολοκληρωμένη παραγωγή των έννομων αποτελεσμάτων του.

Τέλος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κάλεσε να «μην υποτιμούμε διόλου τη σημασία του Κανόνα Δικαίου ακόμη και στις μέρες μας», αιτιολογώντας πως «οι κίνδυνοι είναι ακόμη ορατοί ή γίνονται πολύ περισσότεροι -γιατί είναι υποδόριοι- σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση της αντιπροσωπευτικής μας Δημοκρατίας».

Σχετικά Νέα